paszowóz

Z jakich elementów składa się paszowóz?

Paszowóz to nieodzowny element wyposażenia gospodarstw rolnych specjalizujących się w hodowli bydła. Urządzenie to bowiem w znacznym stopniu usprawnia proces przygotowywania i mieszania karmy oraz zadawania tak przygotowanej paszy zwierzętom. Z tego rozwiązania chętnie korzystają np. hodujący krowy producenci mleka. Jak dokładnie działa paszowóz i z jakich części jest zbudowany?

Zbiornik paszowozu

Paszowozy to jak sama nazwa wskazuje urządzenia wykorzystywane do pracy z paszą, a dokładnie do jej przygotowania oraz skarmiania zwierząt w gospodarstwie. W paszowozie miesza się i rozdrabnia składniki karmy, np. kiszonki, a następnie dozuje się tak przygotowaną paszę, zadając ją krowom. Ze względu na takie przeznaczenie wozu paszowego, kluczowym jego elementem jest zbiornik wykonany z grubej blachy, w którym następuje przygotowanie pożywienia dla bydła. Powinien on charakteryzować się odpowiednio dużą pojemnością (od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu metrów sześciennych) i wytrzymałością. Musi zapobiegać wysypywaniu się paszy i umożliwiać jej dokładne wymieszanie. W tym celu zbiorniki wyposażone są w ślimaki mieszające, które umożliwiają łączenie ze sobą składników karmy oraz ich napowietrzenie.

Mieszanie, rozdrabnianie i dozowanie

Ze względu na fakt, iż do paszy dodaje się niepociętą słomę i sianokiszonkę, paszowóz musi również umożliwiać rozdrobnienie karmy, w związku z czym jego nieodzownym elementem są noże. Trzeba przy tym pamiętać, że jakość przygotowanej paszy ma kluczowe znaczenie dla ilości przyjmowanego przez krowy pokarmu, co przekłada się na efektywność produkcji mlecznej. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego wozu paszowego, który pozwoli uzyskać jednorodną karmę pozbawioną poszarpanych składników. Ze względu na intensywną eksploatację ostrzy, te części do paszowozów podlegają szybkiemu zużyciu. Niezbędne elementy do wymiany, np. podstawy do noży, znaleźć można w profesjonalnych sklepach z częściami do maszyn rolniczych, czego przykładem jest sklep Agroczęści. Paszowóz służy jednak nie tylko przygotowywaniu paszy, ale także jej podawaniu zwierzętom, do czego służą specjalne otwory wysypowe lub taśmy transportowe umożliwiające równomierne i efektywne dozowanie karmy.

Co jeszcze?

Chociaż zbiornik służący do mieszania paszy jest głównym elementem paszowozu, to urządzenie wyposażone jest w szereg innych części ułatwiających jego użytkowanie. Sprawną obsługę i przemieszczanie paszowozu na terenie gospodarstwa umożliwia podwozie z kołami oraz rama wyposażona w zaczep do ciągnika. Oprócz tego do elementów wozów paszowych zaliczamy również stopę podporową, a także urządzenia ważące.

Materiał partnera