księga przychodów i rozchodów

Z jakich elementów składa się księga przychodów i rozchodów?

Prowadzenie firmy, niezależnie czy zatrudnia pojedyncze osoby, czy jest dużą korporacją, wiąże się z licznymi obowiązkami. Do jednych z podstawowych należy prowadzenie księgowości oraz ewidencjonowanie wydatków, oraz przychodów w firmie. W tym celu służy między innymi księga przychodów i rozchodów. Warto wiedzieć, kiedy istnieje obowiązek jej prowadzenia oraz z jakich elementów się składa.

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów służy do uproszczonej ewidencji wszelkich zdarzeń gospodarczych, które mają miejsce w związku z działalnością danego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że każdy wydatek oraz przychód muszą być odpowiednio ujęte w księdze przychodów i rozchodów.

Jak tłumaczy ekspert zajmujący się profesjonalną i pełną księgowością w firmie Dywidenda: W księdze przychodów i rozchodów muszą być zawarte takie operacje jak sprzedaż, zakup towarów i przedmiotów niezbędnych do funkcjonowania firmy oraz wynagrodzenia dla pracowników. Należy również pokreślić fakt, że obowiązkiem jest dokonywanie ewidencji każdych przychodów – nie tylko pochodzących ze sprzedaży towarów lub usług.

Szczegółowe elementy księgi przychodów i rozchodów

Księgę przychodów i rozchodów powinno się założyć w pierwszym dniu działalności przedsiębiorstwa lub na dzień 1 stycznia roku podatkowego. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych mających miejsce w danym przedsiębiorstwie odbywa się przy pomocy wypełniania 17 kolumn księgi przychodów i rozchodów. Znajdują się w nich takie informacje jak daty zdarzeń gospodarczych, numery dokumentów potwierdzających zakup, np. numer faktury oraz szczegółowe dane firmy, w tym adres.

Ponadto w księdze przychodów i rozchodów powinno umieścić się krótki opis zdarzenia gospodarczego, jak przykładowo opłata za czynsz. Ważne jest oczywiście, aby umieścić informacje o kwocie poniesionego wydatku lub o wysokości przychodu. W osobnej kolumnie należy umieścić towary handlowe oraz materiały podstawowe. Warto również wiedzieć, że w księdze przychodów i rozchodów umieszcza się informacje o kosztach ubocznych. Są to koszty dodatkowe, które pojawiają się podczas zakupu towarów i materiałów podstawowych, jak koszty przetransportowania do siedziby firmy.

Osobna kolumna została przeznaczona na wynagrodzenia oraz koszty działalności badawczo – rozwojowej. Prawidłowe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wymaga odpowiedniej wiedzy, dokładności oraz umiejętności. Dlatego też warto skorzystać z usług doświadczonego biura księgowego.

Materiał partnera