wywoz nieczystosci plynnych odpady

Wywóz nieczystości w świetle przepisów

Zarządzanie odpadami i nieczystościami jest bardzo ważnym elementem utrzymania porządku. Gospodarstwa, które nie są przyłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej, muszą korzystać z szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Wywóz nieczystości płynnych powstających w domach prywatnych, firmach czy innych budynkach podlega konkretnym zasadom. Co na ten temat mówią przepisy?

Jak pozbywać się nieczystości?

Każdy, kto nie może zostać przyłączony do sieci wodno-kanalizacyjnej, ma obowiązek zadbać o właściwy wywóz nieczystości. Powinien on mieć podpisaną umowę z firmą podejmującą się takich działań, a także zdobywać zaświadczenia o wykonanym wywozie. Dlaczego jest to ważne? Pracownicy gmin muszą prowadzić ewidencję gospodarstw domowych oraz innych nieruchomości, które nie są podłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej. Ma to zapobiec skażeniu biologicznemu, a także pomóc w ochronie środowiska naturalnego i mieszkańców danej gminy. A zatem, nieczystości gromadzące się w zbiornikach bezodpływowych, takich jak szamba albo przydomowe oczyszczalnie, muszą być wywożone. Przepisy te określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jak przebiega wywóz nieczystości?

Wywozem nieczystości zajmują się firmy posiadające specjalnie przeznaczony do tego sprzęt. Mowa o pojazdach asenizacyjnych, które są wyposażone w zbiornik na zawartość szamba. Cysterny tego typu ma na przykład firma WOD-KAN TRANS z Katowic. Przedsiębiorstwa oferujące usługi wywozu nieczystości powinny posiadać odpowiednie pozwolenie. Muszą zadbać o to, aby podczas pracy nie doszło do zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia życia.

Opróżnianie szamba – co musisz wiedzieć

Kiedyś szamba były budowane z betonu, dzisiaj, skoro dostępne są nowe technologie, wykonuje się je z tworzyw sztucznych. Bez względu na materiał, z którego jest wykonane, szambo musi być regularnie opróżniane. Wiadomo już, jakie firmy podejmują się takich działań.

Istotną kwestią jest ustalenie częstotliwości, z jaką nieczystości będą odbierane. Są na to dwa sposoby. Pierwszym jest wybranie stałych terminów, w których pojawią się pracownicy odpowiedniej firmy z cysterną asenizacyjną. Może się to jednak wiązać z większymi kosztami w przypadku niepełnego szamba – nie ma potrzeby wywozu nieczystości, a opłata cały czas jest pobierana. Druga metoda to kontrolowanie poziomu szamba, na przykład z pomocą czujnika, i zamawianie usługi odebrania nieczystości na bieżąco. Warto jednak pamiętać, aby nie czekać z tym do ostatniej chwili, bo firmy tego typu z reguły mają dużo zleceń.

Jeśli nie chcesz, żeby cysterna asenizacyjna wjeżdżała na Twoją posesję, możesz zamontować dodatkowy przewód do odprowadzania ścieków, którego jeden koniec będzie dostępny od strony ulicy. Niezależnie od tego, jaki sposób wybierzesz, pamiętaj, aby nie zaniedbywać obowiązku wywozu nieczystości, zwłaszcza że może się to wiązać z nałożeniem na Ciebie grzywny.

Materiał partnera