Wykorzystanie sprężarek w przemyśle

Sprężone powietrze znajduje bardzo duże zastosowanie w wielu procesach technologicznych i przemysłowych. W celu uzyskania sprężonego powietrza stosuje się różnego rodzaju sprężarki i kompresory powietrza. Jednym z rodzajów są sprężarki śrubowe. Ich działanie polega na sprężeniu gazu wskutek zmniejszania powierzchni dzięki zastosowaniu dwóch szczelnie obracających się śrub. Sprężarki śrubowe zwykle są skonstruowane tak, aby miały jak najmniejsze rozmiary, a rozruch był delikatny i nie wytwarzał wibracji,więc nie jest konieczna amortyzacja. W wielu urządzeniach jednak montuje się tłumiki, które dają pewność zlikwidowania wibracji przy dużych obrotach.

Sprężarki śrubowe możemy podzielić na sprężarki olejowe i bezolejowe.

W przypadku sprężarek olejowych, do komory, w której spręża się gaz, wtryskiwany jest olej, który dokładnie uszczelnia przestrzeń między śrubami i chłodzi element sprężający. Olej jest oddzielany od powietrza, schładzany, filtrowany i wykorzystywany ponownie. Sprężony gaz musi zostać oczyszczony przez filtry z cząstek oleju i wody. Odprowadzona mieszanka zostaje poddana rozdzieleniu oraz odprowadzona do instalacji ściekowej. Sprężarka olejowa umożliwia osiągnięcie ciśnienia w wysokości 13 bar (1,3 MPa).

Sprężarki bezolejowe, działają podobnie, jak olejowe, jednak bez zastosowania wtrysku oleju, przez co przestrzeń pomiędzy śrubami jest mniejsza, a ciśnienie wylotowe niższe niż w sprężarce olejowej. W związku z tym w sprężarkach bezolejowych stosuje się kilka elementów sprężających, które umożliwiają uzyskanie wyższego ciśnienia o wysokości 10 bar (1 MPa). W sprężarkach bezolejowych istnieje możliwość zastosowania wtrysku wody, która działa podobnie do oleju uszczelniając przestrzeń międzyśrubową, dzięki temu można uzyskać ciśnienie 13 bar (1,3 MPa).

W sprężarkach śrubowych stosowana jest technologia zmiennego przepływu. Wykorzystując wskazanie ciśnienia na wylocie dostosowuje przepływ do zapotrzebowania.

Sprężarki powietrza w tym sprężarki śrubowe stosuje się w farmacji, medycynie, przemyśle papierniczym, w kolejnictwie zastępując sprężarki tłokowe, w instalacjach przemysłowych oraz w celu zasilenia maszyn budowlanych, czy zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w przewodach hamulcowych.