Zawieszenie dzialalnosci – sposob na brak plynnosci finansowej

Wszystko, co trzeba wiedzieć o zawieszeniu działalności

Zawieszenie działalności to rozwiązanie, z którego korzystają przedsiębiorcy w sytuacji, gdy własny biznes nie przynosi zamierzonych efektów. Jest to dobra propozycja, jeśli dana firma straciła płynność finansową, co jest równoznaczne z brakiem środków na pokrycie bieżących kosztów, składek, czy też podatków. Na czym polega proces zawieszenia działalności?

Charakterystyka procesu zawieszenia działalności

Przedsiębiorca może zawiesić działalność na nieokreślony czas nie krótszy niż 30 dni. Taka czynność wymaga jednak złożenia stosownego wniosku CEIDG-1 wraz z zaznaczeniem „x” w rubryce 01.3. Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy, przez pełnomocnika, za pośrednictwem listu lub elektronicznie z użyciem podpisu przez profil zaufany e-PUAP. Należy jednak pamiętać, że składając wniosek w urzędzie, trzeba posiadać dowód osobisty. Jeśli natomiast dokument będzie błędnie wypełniony, to urząd poprosi wnioskodawcę o naniesienie korekty na błędne informacje. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, to wnioskodawca otrzyma kopię wniosku z datą potwierdzającą zawieszenie działalności.

Warto jednak pamiętać, że zawieszając działalność przedsiębiorca powinien przestrzegać pewnych przepisów prawa, które zakazują m.in. wykonywania działalności gospodarczej i uzyskiwania przychodów z tego tytułu. Nie może także wykonywać takich samych czynności, jakie wchodzą w skład usług świadczonych na rzecz zawieszonej działalności gospodarczej. Przepisy zakazują dokonywania odpisów amortyzacji od środków trwałych. Zgodnie z prawem przedsiębiorca może natomiast wykonywać niezbędne czynności do zachowania stałego dochodu, przyjmować należności i regulować zobowiązania, jakie powstały przed zawieszeniem działalności, czy też pozbywać się własnych środków trwałych. Prawo definiuje jednak przepisy w różny sposób i aby prawidłowo je zinterpretować, bez popełnienia błędu, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Takie oferuje m.in. biuro rachunkowe GORFIN w Krakowie, gdzie pracują tylko wykwalifikowani specjaliści znający bieżące przepisy prawne i podatkowe.

Dlaczego warto korzystać z pomocy biur rachunkowych przy zawieszaniu działalności?

Część przedsiębiorców po zawieszeniu działalności dochodzi do wniosku, że chciałoby jednak wrócić do prowadzenia firmy. Zawieszenie działalności gospodarczej nie jest procesem nieodwracalnym i zawsze można podjąć decyzję o odmrożeniu firmy. Wtedy również należy wypełnić formularz CEIDG-1, w którym zaznacza się opcję aktywującą działalność. Można także skontaktować się z urzędem gminy oraz z ZUS-em.

Materiał partnera