Rozdrabnianie odpadów

Wstępna obróbka odpadów przed ich bezpiecznym składowaniem

Wstępna przetwarzanie odpadów ma ogromne znaczenie przed ich dalszą obróbką. Obecnie prace wstępne to przede wszystkim sortowanie, rozdrabnianie, przesiewanie, rozdzielanie grawitacyjne czy separacja magnetyczna. Zanim odpady będą składowane, należy je odpowiednio do tego przygotować. Takie działanie pomaga przede wszystkim w procesie recyklingu. Odpowiednio przeprowadzona obróbka wstępna pozwala na wycofanie odpadów ze składowisk.

Na czym polega sortowanie odpadów?

Zanim posegregowane odpady trafią do miejsca magazynowania, muszą zostać odpowiednio przygotowane. Pierwszym etapem obróbki wstępnej jest sortowanie, którego prawidłowy przebieg u źródła pozwala na zwiększenie poziomu recyklingu. Istotną rolę odgrywa w tym miejscu świadomość ekologiczna ludzi. Dzięki wiedzy na temat segregowania odpadów i wrzucania ich do prawidłowego pojemnika można przyczynić się do wstępnej obróbki śmieci.

Na samym początku swojej drogi odpady trafiają do sortowni. Jest to jedno z najważniejszych miejsc wstępnej obróbki, bez którego recykling nie mógłby przebiegać prawidłowo. W zależności od wielkości firmy, segregacja może odbywać się ręcznie lub za pomocą zaawansowanych linii technologicznych. Do najnowocześniejszych urządzeń należą, między innymi separatory i optoseparatory śmieci. Celem sortowania jest przede wszystkim odzyskanie jak największej ilości odpadów nadających się do recyklingu.

Pozostałe etapy obróbki wstępnej

Sortownie odpadów to jeden z pierwszych i najważniejszych etapów obróbki wstępnej. Zanim jednak śmieci trafią do miejsca magazynowania, muszą przejść jeszcze długą drogę. W zależności od ich gabarytu i rodzaju przeprowadza się:

Sortowanie odpadów to proces, podczas którego najpierw odseparowuje się frakcję biodegradowalną. W tym celu zwykle stosuje się ogromne sita. Następnym etapem jest wybranie spośród odpadów surowców wtórnych, takich jak plastik, metal, papier czy szkło. Trzecią frakcją powstającą podczas sortowania są materiały palne przeznaczone do odzysku energetycznego. Do ich rozdrabniania firma Hamado poleca najwyższej jakości maszyny tnące i zgniatające materiał w celu zmniejszenia jego objętości.

Obecnie stosuje się zaawansowane technologie sortowania odpadów. Niektóre z nich, poza rozdrabnianiem, przesiewanie czy separacją mogą także kompostować materiały biologiczne. Segregację na liniach technologicznych umożliwiają optoseparatory, które na podstawie właściwości fizycznych, koloru, kształtu czy gabarytu są w stanie określić przynależność odpadu do danej kategorii.

Materiał partnera