Windykacja należności

Windykacja należności – etapy postępowania

Windykacja dzieli się na trzy główne etapy, przy czym każdy z nich obejmuje możliwość polubownego rozwiązania sprawy. Dowiedz się, na czym polega proces windykacyjny przeprowadzany przez kancelarię radców prawnych.

Proces windykacji – pomoc prawna dla przedsiębiorców

Windykacja należności dzieli się na trzy podstawowe etapy. Są to:

  • Windykacja wstępna

Nazywana też windykacją polubowną. Pierwszym działaniem, jakie zostaje podjęte na tym etapie, jest próba podjęcia kontaktu z dłużnikiem po upływie terminu spłaty. Postępowanie polubowne ma na celu przede wszystkim poinformowanie dłużnika o istniejącym opóźnieniu spłaty i wyjaśnienie jego przyczyn. Oznacza to, że ten ostatni wciąż może negocjować z wierzycielem w sprawie zmiany warunków spłaty (np. przedłużenia jej terminu).

Na tym etapie kancelaria gromadzi też informacje niezbędne do skutecznego działania oraz przygotowuje projekt ugody pomiędzy stronami.

Windykacja wstępna obejmuje próby telefonicznego kontaktu z osobą zadłużoną, a także przekazywanie jej pisemnych wezwań do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

  • Postępowanie sądowe

W przypadku, gdy wezwania i próby kontaktu nie odniosą skutku, sprawę można przenieść na drogę sądową. Może ona przebiegać w oparciu o przepisy ogólne – wiąże się to z posiedzeniem jawnym oraz rozprawą przed sądem z udziałem obu stron.

Wierzyciel może również zdecydować się na możliwość roszczenia na podstawie przepisów o postępowaniach odrębnych – wyjaśnia specjalista z Kancelarii Radców Prawnych Adversusczyli w trybie upominawczym lub nakazowym, których bezpośrednim skutkiem jest przekazanie dłużnikowi wydanego na posiedzeniu niejawnym pozwu o zapłatę. W takiej sytuacji rozprawa nie będzie mieć miejsca.

Dłużnik ma 14 dni od otrzymania nakazu na to, by złożyć sprzeciw w postępowaniu upominawczym lub zarzuty w postępowaniu nakazowym. Działania te skutkują przeniesieniem sprawy na grunt przepisów ogólnych i wyznaczeniem terminu rozprawy.

  • Postępowanie egzekucyjne

Jeżeli dłużnik nie reaguje na podjęte przez wierzyciela próby polubownego rozwiązania problemu, na prośbę wierzyciela kancelaria może podjąć ostateczną próbę kontaktu – np. poprzez kolejne wezwanie do zapłaty. W przypadku, gdy okaże się to bezskuteczne, sporządzony zostanie wniosek o rozpoczęcie egzekucji komorniczej. Dochodzenie należności na drodze sądowej i egzekucyjnej warto powierzyć sprawdzonej kancelarii radców prawnych – w ten sposób będziemy mieć pewność, że egzekucja spłaty będzie szybka i skuteczna.

Materiał partnera