węże strażackie

Węże strażackie do pracy w ekstremalnych warunkach

Wśród węży strażackich wyróżnia się dwa podstawowe typy: węże ssawne, które zasysają wodę z otwartych zbiorników dzięki działaniu motopompy oraz węże tłoczne, które służą do podawania wody w miejsce pożaru. Jak można się domyślić, to właśnie węże tłoczne wystawione są na szczególnie trudne warunki eksploatacji. Podczas akcji gaśniczej narażone są nie tylko na uszkodzenia mechaniczne, ale również na skrajne temperatury.

Wymagania dla węży pożarniczych

Choć konstrukcja węży pożarniczych wydaje się prosta, każdy taki produkt przed dopuszczeniem do sprzedaży musi przejść szereg testów dowodzących jego jakości. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Węże są sprawdzane pod kątem odporności na wysokie ciśnienie, uszkodzenia mechanicznie i skrajnie wysokie temperatury. Nie oznacza to jednak, że wszystkie węże mają takie same parametry wytrzymałościowe. Wymagane wartości różnią się w zależności od planowanego sposobu i miejsca wykorzystania węża. 

Zanim wąż trafi do sprzedaży, musi przejść laboratoryjne badania oceny zgodności, które obejmują przede wszystkim próby ciśnieniowe – opowiada ekspert z przedsiębiorstwa Bogdan Gil z Bielska-Białej. Poza wytrzymałością na ciśnienie węże sprawdzane są też pod kątem właściwości użytkowych, a więc m.in. ich elastyczności, odporności na ścieranie oraz na temperatury. W akredytowanych laboratoriach testuje się też trwałość węży i ich wytrzymałość na rozwarstwianie.

Specjalne węże strażackie

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, strażackie węże tłoczne produkowane są w wielu odmianach, dzięki czemu możliwy jest wybór węża o właściwościach sprzyjających prowadzeniu akcji gaśniczych w różnych warunkach. Węże mogą różnić się między sobą np. tempem przepływu medium – w zależności od materiału, z którego wykonano ich wewnętrzną warstwę, elastycznością, wagą, a także odpornością na oddziaływanie czynników zewnętrznych. Dobrym przykładem specjalnego rozwiązania do pracy w ekstremalnych warunkach jest wąż pożarniczy FOREST, przeznaczony do gaszenia lasów, którego zewnętrzna warstwa posiada samozabezpieczającą powłokę chroniącą przed żarem i bardzo wysokimi temperaturami. Innym przykładem specjalistycznej armatury pożarniczej są węże powlekane z serii FIREFLEX. Węże FIREFLEX produkowane są z materiałów o dużej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej, dzięki czemu nie ulegają przebiciom, ani niszczącemu oddziaływaniu niebezpiecznych substancji, które mogą znajdować się w miejscu pożaru.

Materiał partnera