Analiza gleby

W jakim celu przeprowadzana jest analiza gleby?

Badania laboratoryjne gleby i gruntu to usługi cieszące się sporą popularnością. Przeprowadza się je głównie po to, by określić stopień zanieczyszczenia na danym terenie. Oceny dokonuje się w oparciu o obowiązujące normy. Co jeszcze warto wiedzieć na temat tego typu analiz? Jak się je wykonuje i komu warto je zlecić? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Analiza gleby – po co się ją zleca?

Analizę gleby wykonuje się między innymi po to, by określić ryzyko występowania konkretnej grupy zanieczyszczeń. Często uzależnione jest ono od konkretnej lokalizacji. Brak analiz i badań gruntu oraz wody pod względem chemicznym w wielu przypadkach nie pozwala odpowiedzieć na pytanie o zanieczyszczenia.

Jeśli chodzi o aspekty prawne, to analizę gleby i gruntów wykonuje się pod kątem:

  • sklasyfikowania gleb i ziemi zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 r. poz. 1395);
  • określenia tego, czy osad ściekowy może być wykorzystany na badanej glebie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 0, poz. 257).

Usługa analizy obejmuje wykonanie badań fizykochemicznych metodami referencyjnymi. Odbywa się to z akredytowanym pobieraniem próbek.

Dla kogo analiza gleby?

Na analizę gleby z reguły decydują się inwestorzy, którzy planują budowę w problematycznych miejscach. Takimi newralgicznymi obszarami mogą być na przykład tereny poprzemysłowe lub nieużytki.  Dość problematyczne bywają także tereny w pobliżu bagien, składowisk itd.

Gdzie się zgłaszać, chcąc wykonać badania laboratoryjne gruntów?

Takimi działaniami zajmują się wyspecjalizowane firmy. Są to na przykład laboratoria akredytowane lub certyfikowane jednostki badawcze. Pobierane próbki mogą być środowiskowe. Równie dobrze może to być jednak analiza odpadów, paliw stałych oraz próbek technologicznych.

Przykładową firmą jest EKOLAB. To przedsiębiorstwo, które dysponuje nowoczesną aparaturą pomiarową. Właśnie to, w połączeniu z wysokimi kompetencjami pracowników, przynosi optymalne efekty.

Warto mieć na uwadze, że o wiarygodności i miarodajności wykonywanych badań świadczy prowadzona stale wewnętrzna kontrola jakości. Nie bez znaczenia będą także pozytywne wyniki badań biegłości (PT) i porównań międzylaboratoryjnych (ILC). Wszystko to sprawia, że dany usługodawca jest bardzo wiarygodny.

Materiał partnera