odwierty geologiczne

W jakich sytuacjach wykonuje się odwierty geologiczne?

Celem wykonywania odwiertów geologicznych jest rozpoznanie profilu geologicznego oraz określenie właściwości gruntu, na którym powstać ma konstrukcja budowlana. Informacje te są niezbędne podczas projektowania i planowania inwestycji. Dzięki nim możliwe jest uniknięcie późniejszych uszkodzeń konstrukcji. Poznaj różne rodzaje odwiertów geologicznych i dowiedz się, czemu służą te badania.

W jakim celu wykonuje się odwierty geologiczne?

Zaklasyfikowanie gruntu pod względem budowlanym wymaga znajomości geologii danego obszaru.  Sposobem na rozpoznanie profilu geologicznego jest wykonanie profesjonalnych odwiertów geologicznych. Pozwalają one także pozyskać materiał do badań laboratoryjnych, których celem jest określenie właściwości mechanicznych gruntu. Dzięki odwiertom geologicznym możliwe jest dostosowanie parametrów konstrukcyjnych budowli do podłoża gruntowego. Oprócz tego, badania te wykorzystywane są także przy poszukiwaniu i eksploatacji złóż surowców mineralnych.

Rodzaje odwiertów geologicznych

Odwierty geologiczne wykonywane są na różne sposoby, w zależności od warunków logistycznych oraz ekonomicznych. Wiercenia geologiczne podzielić można na ręczne oraz mechaniczne. Wykonywane są one przez specjalistów, takich jak akredytowane laboratoria budowlane i drogowe GRUPY BARG

Odwierty ręczne wykonywane są zazwyczaj w przypadku gruntów sypkich lub miękkich, ponieważ siłą napędową jest w ich przypadku siła ludzka. Odwierty tego typu pozwalają zapoznać się z profilem do głębokości maksymalnie 5 metrów.

Wiercenia mechaniczne podzielić można na udarowe i obrotowe. Najczęściej stosowana jest metoda obrotowa, pozwalająca na wykonanie odwiertu o głębokości sięgającej nawet 20 metrów. W przypadku skalistego podłoża stosuje się wiercenia rdzeniowe, natomiast gdy stwierdzi się obecność wód gruntowych – wiercenia rurowane. 

Odwierty geologiczne to jedne z najważniejszych metod badawczych stosowanych w geologii inżynierskiej. Pozwalają zapoznać się z profilem geologicznym i określić właściwości podłoża, na którym posadowiony ma zostać obiekt budowlany. 

Materiał partnera