Przeglądy techniczne budynków

W jakich obiektach budowlanych przegląd techniczny musi być wykonywany co rok?

Zgodnie z Prawem Budowlanym zarządcy lub właściciele niektórych obiektów budowlanych zobowiązani są do przeprowadzania corocznego przeglądu technicznego budynku. W ten sposób możliwe jest zapewnienie pełni bezpieczeństwa osobom, które zamieszkują w danym obiekcie lub z niego korzystają. Kompleksowy przegląd budynku powinien obejmować sieć instalacyjną i dokonanie odpowiedniej oceny stanu technicznego danego obiektu. Tego typu kontrolę mogą przeprowadzić jedynie osoby, które mają do tego specjalne uprawnienia.

Jakie obiekty budowlane obejmuje coroczny przegląd techniczny?

Przeglądy techniczne budynków są niezwykle ważne dla zachowania bezpieczeństwa. Dlatego Prawo Budowlane zobowiązuje właścicieli lub zarządców wszystkich obiektów budowlanych do przeprowadzania corocznego przeglądu technicznego. W ten sposób możliwe jest wykrycie nieprawidłowości lub usterek na wczesnym etapie ich powstawania, dzięki czemu zostaną one usunięte, zanim zaczną zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi.

Do obiektów, które podlegają przeglądowi technicznemu budynków należą domy wielorodzinne ( w tym bloki, kamienice itd.) oraz szeregowe. Oprócz tego kontroli podlegają również obiekty użytkowe, takie jak: biurowce, apartamentowce i wieżowce.

Obowiązek przeprowadzenia corocznego przeglądu technicznego budynku spoczywa również na zarządcach obiektów użyteczności publicznej, w tym: szpitali, przychodni, urzędów, gmachów sądowych, hoteli, obiektów sakralnych, muzeów, bibliotek, obiektów zabytkowych itd.

Niezwykle ważnym segmentem budynków podlegających kontroli są obiekty handlowe i usługowe, ale również zakłady pracy, hale produkcyjne, obiekty przemysłowe, budynki techniczne i gospodarcze oraz obiekty o przeznaczeniu specjalnym.

Przeglądami technicznymi obiektów budowlanych zajmują się specjaliści z przedsiębiorstw, takich jak MEGAM z siedzibą w Warszawie.

Kiedy przeglądy obiektów budowlanych muszą odbywać się co pół roku?

Oczywiście, istnieją przepisy, które informują o obowiązku częstszego dokonywania przeglądu technicznego obiektów budowlanych. W momencie, gdy powierzchnia danego budynku przekracza 2 000 m2 lub powierzchnia dachu danego obiektu przekracza 1 000 m2, wtedy zgodnie z prawem zarządcy lub właściciele mają obowiązek przeprowadzania przeglądu technicznego co pół roku. Jest to związane z faktem, że w budynkach o tak dużej powierzchni łatwiej mogą wystąpić nieprawidłowości, natomiast ze względu na ogromne rozmiaru są one trudniejsze do wykrycia.