Rękojmia konsumencka

Uprawnienia konsumenta w przypadku ujawnienia się wad towaru lub usługi

Kupując jakiś przedmiot lub usługę, jesteśmy narażeni na pojawienie się jakichś wad. W takich wypadkach składamy reklamację. Istnieją dwie drogi składania reklamacji – rękojmia i gwarancja. Czym dokładnie są owe uprawnienia konsumenckie? Gdzie udać się w razie problemów z uzyskaniem pozytywnej odpowiedzi na reklamację?

Czym jest rękojmia konsumencka?

Rękojmia konsumencka to dochodzenie odpowiedzialności od jakiegoś przedsiębiorcy, firmy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną zakupionego towaru, lub usługi. Jeśli konsument składa reklamację na podstawie rękojmi, podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie wady przedmiotu, jest sprzedawca (np. sklep elektroniczny) – to tu składamy pismo reklamacyjne. Dane sprzedającego znajdują się na paragonie fiskalnym. Ów paragon musimy przedstawić mu wraz z (najlepiej nienaruszonym) towarem.

W ramach rękojmi konsumenckiej można żądać wymiany lub usunięcia wady w towarze. Sprzedawca powinien zadbać o to, by owo roszczenie zostało zrealizowane w odpowiednim (nie za długim) czasie. Konsument może odstąpić od umowy (jeśli wada towaru lub usługi jest niezaprzeczalna i niemożliwa do naprawienia). Według przepisów prawnych nie ma jakiejś sprecyzowanej formy składania reklamacji – można to zrobić nawet ustnie.

Czym jest gwarancja?

Gwarancja bywa czasem mylona z rękojmią, a to dwa zupełnie inne pojęcia, inne odpowiedzialności. Owo uprawnienie to zobowiązanie dodatkowe. Konsument sam decyduje przy zakupie, czy decyduje się na gwarancję. Sprzedawca nie ma obowiązku udzielać gwarancji. Rękojmia natomiast jest obowiązkowa przy każdym zakupie usługi lub towaru – ta odpowiedzialność powstaje z mocy ustawy. Gwarancja może obejmować różne okresy.  

Gwarancja czy rękojmia?

Gwarancja i rękojmia są od siebie stuprocentowo niezależne. Konsument nie jest zobowiązany do wyboru któregoś z tych uprawnień – wybiera według własnych potrzeb. Z prawnego punktu widzenia można uznać, że korzystniejsza jest rękojmia.

Co zrobić, jeśli prawa konsumenta są łamane?

Jeśli przedsiębiorca w wyrazisty sposób narusza zbiorowy interes konsumentów, można zwrócić się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie podejrzenia stosowania niedozwolonej praktyki. Jeśli sprawa zostanie rozpatrzona pozytywnie, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy. Konsumentom i przedsiębiorcom pomóc mogą również prawnicy, którzy prowadzą usługi prawne dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych.  W Kancelariach Radców Prawnych Zuzanny i Wojciecha Lepiarczyków można m.in. opracować i analizować umowy sprzedażowe (to ważne dla konsumentów).

Materiał partnera