doradca kredytowy

Umowa zlecenie a zaciągnięcie zobowiązania kredytowego

Umowa zlecenie nie jest przeciwwskazaniem do starania się o kredyt – szanse mogą być jednak mniejsze niż w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę. Jeśli jednak pracujemy na zleceniu nic straconego. Ważne są również inne czynniki, które świadczą o naszej wiarygodności. W przypadku posiadania dobrej historii kredytowej zaciągnięcie kolejnego zobowiązania nie jest niemożliwe, nawet w przypadku braku stałej umowy.

Umowa o pracę, zwłaszcza na czas nieokreślony, uznawana jest za najbardziej stabilną formę zatrudnienia. Stabilizacja zawodowa jest jednym z czynników branych pod uwagę podczas weryfikacji zdolności kredytowej – ale nie jedynym. Możliwe jest więc staranie się o kredyt gotówkowy lub konsolidacyjny także w przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie. Choć – pod pewnymi warunkami.

Do zaciągnięcia zobowiązania kredytowego najważniejsza jest zdolność

Pozytywna decyzja kredytowa zależy przede wszystkim od tego, czy klient posiada profil ryzyka akceptowany przez bank oraz czy posiada wystarczająco dużo środków finansowych na comiesięczną spłatę zobowiązania. Analiza ryzyka wykonywana jest na podstawie szeregu informacji, a rodzaj umowy jest tylko jednym z nich. Sprawdzane są między innymi bazy informacji kredytowej i gospodarczej, na podstawie których ocenia się możliwość terminowej spłaty kolejnego zobowiązania. Bierze się pod uwagę obecne zarobki oraz zobowiązania, a także wiek, status mieszkaniowy, czy stan cywilny i liczba osób na utrzymaniu. Te wszystkie informacje dają całościowy obraz zdolności finansowej. Warto więc odpowiednio wcześnie zadbać o dobrą historię kredytową, zwłaszcza w biurach informacji – negatywny wpisy mogą w znacznym stopniu przyczynić się do odrzucenia naszego wniosku o kredyt. I w tym przypadku nie pomogłaby nawet umowa o pracę.

Warunki, które należy spełnić przy umowie zlecenie

Wiele banków akceptuje umowę zlecenie jako formę zatrudnienia pod pewnymi warunkami. Konieczne może być posiadanie umowy na przykład na minimum trzy miesiące do przodu. Każdorazowo przed próbą zaciągnięcia zobowiązania warto skonsultować się ze specjalistami, którzy ocenią nasze możliwości. Wniosek aż do 15 banków możemy złożyć telefonicznie za pośrednictwem dFinance.pl. Dzięki skorzystaniu z usług pośrednictwa unikniemy również obniżenia punktacji w BIK, a tym samym nie obniżymy naszej zdolności kredytowej. W indywidualnych przypadkach możliwe jest również zaciągnięcie zobowiązania na oświadczenie, bez konieczności przedstawiania dokumentów dochodowych.

To, co może wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej jest wysokość wynagrodzenia oraz kwota zaciągniętych zobowiązań. Bank ocenia, czy nasze dochody oraz liczba comiesięcznych zobowiązań pozostawia nadwyżkę, dzięki której będziemy mieli możliwość spłaty kolejnych rat. W przypadku zobowiązania na zaświadczenie może być konieczne przedstawienie wyciągów z konta z zaznaczeniem wpływów od pracodawcy za wykonane zlecenia. Rodzaj umowy ma w tym przypadku drugorzędne znaczenie. Dobra historia kredytowa, brak zbyt wielu zapytań w BIK, odpowiednio wysokie wynagrodzenie, posiadanie regularnie spłacanych zobowiązań, które nie wpływają na obniżenie zdolności oraz umowa podpisana na co najmniej trzy miesiące – w tym przypadku uzyskanie kredytu nie powinno być trudne, nawet w przypadku zatrudnienia na zleceniu.

Materiał partnera