tlumaczenie dokumentow pracowniczych

Typy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

Obcokrajowcy chcący pracować w Polsce muszą dysponować ważnym dokumentem pobytowym, umożliwiającym im przebywanie na terenie Polski. Dodatkowo zobowiązani są posiadać ważne zezwolenie na wykonywanie pracy. Zezwolenie takie na wniosek pracodawcy, zamierzającego zatrudnić cudzoziemca wydaje wojewoda. Sprawdźmy zatem jakie rodzaje zezwoleń na pracę dla cudzoziemców obowiązują obecnie i czym różnią się między sobą?

Co musi zrobić pracodawca, chcący zatrudnić obcokrajowca?

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, który zamierza zatrudnić cudzoziemca, jest uzyskanie dla tej osoby zezwolenia na pracę. Dokument taki wydaje wojewoda, na wniosek pracodawcy. Zezwolenie takie zawiera dane podmiotu zatrudniającego, stanowisko albo rodzaj pracy wykonywanej przez obcokrajowca, najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymywać cudzoziemiec na wskazanym stanowisku, wymiar czasu pracy oraz termin ważności zezwolenia. Rozważając zatrudnienie obcokrajowca, warto pamiętać, że w Polsce obowiązuje kilka rodzajów zezwoleń na pracę dla obywateli państw nienależących do UE lub EOG. Każde z nich jest oznaczone odpowiednim symbolem (A,B,C,D,E,S).

Jeśli pracodawca nie wie, które z nich będzie właściwe może skorzystać z usług firmy specjalizującej się w pomocy przy zatrudnianiu i rekrutowaniu obcokrajowców. Jedną z nich jest WEGA.LYREA ze Szczecina. Firma ta oferuje pełną obsługę formalną, a także dysponuje bazą obcokrajowców poszukujących zatrudnienia w różnych zawodach na terenie Polski. Dla osób przyjeżdżających z krajów Europy Wschodniej zazwyczaj wydawane są zezwolenia A oraz S. Pierwsze dotyczy cudzoziemców zatrudnianych przez podmiot mający siedzibę na terenie RP. Standardowy termin jego ważności to 3 lata. Natomiast drugi obejmuje pracowników sezonowych i wydawane jest na okres do 9 miesięcy.

Jakie prawa daje cudzoziemcowi zezwolenie na pracę?

Najważniejszym prawem wynikającym z zezwolenia na pracę jest oczywiście możliwość legalnego zatrudnienia na terenie Polski. Poza tym dokument ten obejmuje obcokrajowców taką samą ochroną pracowniczą, jaką posiadają Polacy. Dodatkowo nakłada na pracodawcę kilka obowiązków m.in. zawarcie z obcokrajowcem umowy w formie pisemnej na zasadach określonych w zezwoleniu na pracę czy przedstawienie cudzoziemcowi umowy przetłumaczonej na zrozumiały dla niego język. Ten ostatni wymóg jest dla wielu pracodawców kłopotliwy, dlatego też najczęściej zlecają tłumaczenie dokumentów pracowniczych, co znacznie ułatwia formalności związane z zatrudnieniem cudzoziemców. Także sami obcokrajowcy chętnie korzystają z usług tłumaczenia przy sporządzaniu CV, listów motywacyjnych oraz innych dokumentów wymaganych podczas procesu rekrutacji.

Materiał partnera