Optima Tools

Toczenie na automatach typu szwajcarskiego

Automat tokarski typu szwajcarskiego znany również jako automat tokarski wzdłużny, automat z przesuwnym wrzeciennikiem to urządzenie, w którym materiał obrabiany w postaci pręta wykonuje jednocześnie ruch obrotowy i ruch wzdłużny.

Szwajcarskie toczenie to wyspecjalizowany proces obróbki małych, precyzyjnie toczonych części. Automat tokarski typu szwajcarskiego został opracowany w XIX-wieku w Szwajcarii, aby ułatwić masową produkcję miniaturowych śrub potrzebnych do wspierania rozwijającego się wówczas przemysłu zegarmistrzowskiego.


W odróżnieniu do konwencjonalnych tokarek CNC, w których część poddawana obróbce nie wykonuje ruchu posuwowego natomiast porusza się narzędzie, w automacie tokarskim typu szwajcarskiego możliwie jest  przemieszczanie się części w osi Z, podczas gdy narzędzie jest nieruchome. Automaty tokarskie typu szwajcarskiego utrzymują pręt w osi Z za pomocą tulei zaciskowej i tulei prowadzącej. W automatach tych kluczowe zadanie spoczywa na tulei prowadzącej, ponieważ to w niej pręt materiału poddawanego obróbce obraca się i przesuwa osiowo.

W tokarce tradycyjnej siła narzędzia jest wywierana na część obrabianą daleko od miejsca, w którym obrabiarka je podtrzymuje. Na automacie tokarskim typu szwajcarskiego siła narzędzia jest dokładnie tam, gdzie materiał wychodzi z tulei. Dzięki tej konstrukcji wpływ siły narzędzia na część obrabianą jest zminimalizowany, co pozwala na znacznie większą precyzję pracy.

Porównując materiał tej samej średnicy poddawany obróbce, w automacie tokarskim typu szwajcarskiego będzie on odchylać się i wibrować mniej niż ma to miejsce w tokarce tradycyjnej. W przypadku gdy średnica obrabianych detali jest niewielka, zalety metody obróbki na automacie tokarskim typu szwajcarskiego w porównaniu z tradycyjną rosną.

Tradycyjne obrabiarki CNC wyposażone są w 3 do 4 osi, automaty szwajcarskie mogą ich mieć 13!!!

Automat tokarski typu szwajcarskiego jest w stanie m.in. toczyć, frezować i gwintować.

Obróbka szwajcarska jest optymalna do produkcji średniej i wielkoseryjnej, wysoce precyzyjnej i wymagającej wielu różnych operacji dodatkowych.

Istotną zaletą obróbki na automatach tokarskich typu szwajcarskiego jest możliwość precyzyjnej obróbki detali wiotkich.

Materiał partnera