wtryskarka

Technologie regeneracji ślimaków – wybierz najlepszą

Stopniowe ścieranie powierzchni ślimaków w wytłaczarkach i wtryskarkach jest zjawiskiem nieuniknionym podczas eksploatacji tego typu urządzeń. Ich użytkownicy są więc zmuszeni do okresowego wymieniania tych części na nowe bądź regenerowane. Zdecydowanie tańszym rozwiązaniem jest stosowanie elementów regenerowanych, które pod warunkiem właściwie dobranej technologii, są równie  niezawodne, co części fabrycznie nowe.

Regeneracja i modyfikacja geometrii ślimaka

Prawidłowo przeprowadzona regeneracja ślimaka pozwala w pełni przywrócić jego pierwotne parametry. Stosowanie zregenerowanych części nie tylko nie zmniejsza wydajności układu, ale niejednokrotnie poprawia właściwości przetwórcze całego zespołu. Co ważne, poddając ślimak regeneracji możemy również zmodyfikować jego geometrię, m.in. przez dodanie strefy barierowej, stref mieszających i odgazowania, redukcję sprężu, a także skrócenie ślimaka zasadniczego i dodanie wymiennej końcówki mieszającej. W wielu przypadkach regeneracja ślimaka w sposób bardzo istotny poprawia jego własności mechaniczne (odporność na ścieranie) i tym samym wydłuża żywotność – zaleta ta dotyczy ślimaków wykonanych w wersji azotowanej.

Technologie regeneracji ślimaków

W najpopularniejszych i dotychczas stosowanych metodach regeneracji poddawano operacji szlifowania  starych zwojów celem wyrównania zużycia, a następnie jednowarstwowym napawaniu stellitem. Po takiej regeneracji bardzo często warstwa napawana nie miała jednolitej struktury (występowały mikropęknięcia w warstwie napawanej) i brak było pełnego związania jej z materiałem rodzimym. Doprowadzało to często do poważnych awarii układów. Aby zapobiec tego typu sytuacjom, wiodące firmy stosują najnowsze technologie regeneracyjne, w wyniku których trwałość i bezawaryjność układów jest nieporównywalnie wysoka.

Najlepsza z dostępnych obecnie metod regeneracji ślimaków polega na trójwarstwowym napawaniu plazmowym proszkami ceramicznymi i metalicznymi. Stosowanie technologii PTA (plasma transformed arc) sprawia, że nanoszone na materiał bazowy powłoki są wyjątkowo trwałe.

Podczas napawania plazmowego na wstępnie przygotowanym ślimaku powstają aż trzy dodatkowe powłoki (podkładowa łącząca, pośrednia i zewnętrzna twarda). Nanoszenie proszków ceramicznych i metalicznych zachodzi przy użyciu koncentracji energii (w łuku plazmowym o temp. max. 25000oC), przy czym nadtopienie materiału bazowego jest minimalne, ale pomimo tego tworzy bardzo trwałe połączenie.

Regeneracja ślimaków w technologii PTA zapewnia uzyskanie jednorodnej warstwy napawanej, a sam proces zapewnia czystość metalurgiczną. Dzięki automatyzacji procesu jest on wysoko powtarzalny. W efekcie otrzymujemy element o dużej odporności na zużycie cierne, korozję i pracę w agresywnym środowisku chemicznym.

Opisana powyżej, nowoczesna technologia regeneracji ślimaków, wykorzystywana jest w firmie ELS Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Przedsiębiorstwo podejmuje się napraw ślimaków do wtryskarek i wytłaczarek stosowanych w przetwórstwie bardzo różnorodnych tworzyw sztucznych (również tych z dodatkami np. włókna szklanego, celulozy i in.) oraz gumy. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, koniecznie skontaktuj się z firmą – informacje adresowe i telefoniczne znajdziesz na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Materiał partnera