uzdatnianie wody przemysłowej

Technologie i metodyka uzdatniania wody przemysłowej

Wiele miejsc wciąż boryka się z problemami dotyczącymi jakości podłączonej wody – i mówimy tu nie tylko o wodzie z kranów w naszych domach i mieszkaniach, ale też o wodzie wykorzystywanej w przemyśle. Odpowiednio oczyszczona, często też zmiękczona woda, to konieczność w procesach produkcyjnych wielu branż, na przykład branży spożywczej, farmaceutycznej i elektronicznej. Uzyskiwanie wody o odpowiednich parametrach to uzdatnianie wody, o czym opowiemy więcej.

Zmiękczanie wody w procesie uzdatniania

Proces uzdatniania wody składa się z kilku faz, w których dwie najważniejsze stanowi zmiękczanie wody oraz jej filtrowanie. Jak mówią nam przedstawiciele firmy SYNAPO Systemy nawilżania powietrza ze Szczecina, w wielu zakładach przemysłowych procesy produkcyjne wymagają odpowiednio miękkiej wody. Zauważalną oznaką twardej wody są przede wszystkim uciążliwe, trudne do usunięcia osady kamienne. Mówiąc obrazowo: twarda woda nie rozpuszcza wystarczająco mydła, a woda miękka tworzy z mydłem puszystą pianę. Wynika to z faktu, że twarda woda zawiera znaczące ilości minerałów, przede wszystkim wapnia oraz magnezu. Zmiękczanie wody to po prostu usuwanie tychże minerałów, a konkretnie zastąpienie ich jonami sodu, które są dobrze rozpuszczalne w wodzie.

Filtrowanie wody w przemyśle

W wodzie może znajdować się wiele niepożądanych substancji, pierwiastków, do tego bakteryjnych i mechanicznych zanieczyszczeń. By je odseparować (oczyścić z nich wodę), stosuje się proces fachowo nazywany filtracją. Do tego etapu uzdatniania wody przemysłowej wykorzystuje się kilka rodzajów filtrów. Pierwsze z nich to „zwykłe” filtry mechaniczne, które zapobiegają dostawaniu się do wody nierozpuszczonych elementów, przede wszystkim z instalacji. Kolejne to filtry z węglem aktywnym, których zadaniem jest przede wszystkim usunięcie z wody chloru. To poprawia zapach i smak wody. Mamy też filtry mikrobiologiczne i systemy odwróconej osmozy – te drugie są uznawane za najdoskonalsze sposoby filtracji, usuwające z wody na przykład toksyczny ołów, alergeny, cysty i wirusy. Dodajmy, że proces osmozy to przepuszczanie przez membrany wody przy jednoczesnym zatrzymaniu zanieczyszczeń, które fizycznie nie mogą przejść przez otwory o mikroskopijnych rozmiarach. Odwrócona osmoza pozwala otrzymać czyste H2O, czystą wodę.

W przemyśle do uzdatniania wody wykorzystuje się przede wszystkim kompletne stacje, które stanowią nowoczesną i skuteczną technologię. Są projektowane, tworzone, budowane pod indywidualne potrzeby klientów.

Materiał partnera