Tarcza antykryzysowa - rządowe wsparcie dla przedsiębiorców

Tarcza Antykryzysowa. Na jakie wsparcie w dobie koronawirusa mogą liczyć przedsiębiorcy?

Pojawienie się epidemii koronowirusa oraz związanych z nim zakazów mocno wpłynęło na działanie firm różnej wielkości i z różnych sektorów gospodarki. Jednym ze sposobów poradzenia sobie z nieoczekiwanym kryzysem jest przygotowana przez polski rząd Tarcza Antykryzysowa, która weszła w życie 1 kwietnia 2020 roku. Z jakiej pomocy zapewnianej w jej ramach może skorzystać przedsiębiorca?  

Kilka słów o Tarczy Antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa powstała, aby zapobiegać bankructwom i zamykaniu firm, co skutkowałoby nie tylko stratami dla samych przedsiębiorców i rosnącym bezrobociem, ale miałoby również negatywne konsekwencje dla kondycji całej gospodarki. To kompleksowy pakiet rozwiązań mających wspólny cel – ograniczyć wpływ wirusa na działanie firm i tym samym na polskie państwo. W programie Tarczy nacisk położony został na ochronę przedsiębiorstw i ich pracowników, jak również na wzmocnienie systemu finansowego, inwestycje publiczne, ochronę zdrowia oraz dofinansowanie firm w celu zapewnienia płynności ich działania. Budżet całego pakietu to około 312 miliardów złotych.

Tarcza finansowa dla firm

Jak mówi ekspert z firmy ZO JA Rachunkowość: jedną z kluczowych części Tarczy Antykryzysowej jest uruchomiona przez Polski Fundusz Rozwoju Tarcza Finansowa dla Firm i Pracowników. Na wsparcie 670 tysięcy polskich firm (mikro, małych, średnich i dużych) przeznaczono bardzo dużą kwotę, bo aż 100 miliardów złotych. Zgodnie z danymi PFR z tej puli środków skorzystało do tej pory 345 905 przedsiębiorstw, w których zatrudnionych jest 3 116 793 osób. Jeśli chodzi o mikrofirmy oraz te małe i średnie, otrzymały one rządowe dofinansowanie na warunkach prewencyjnych, część z tych środków jest przekazywana bezzwrotnie. Inną formą pomocy dla tych firm są rekompensaty finansowe dla tych przedsiębiorców, którzy z powodu wirusa utracili dochody lub ponoszą dodatkowe koszty prowadzenia działalności. Rządowe wsparcie ma zapewnić im stabilność działania oraz ochronę miejsc pracy. Dotyczy to szczególnie branż dotkniętych przez skutki pandemii. Jeśli natomiast chodzi o duże firmy, tu pomoc państwa w ramach Tarczy ma charakter indywidualny – PFR oferuje przedsiębiorcom z tej grupy finansowanie na preferencyjnych warunkach.

Inne formy pomocy państwa dla firm

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności i wielkości firmy przedsiębiorcy mogą też liczyć na inne formy pomocy państwowej. Należą do nich m.in. mikropożyczki dla przedsiębiorców z Funduszu Pracy, zwolnienie ze składek na PIT i ZUS świadczeń postojowych, zwiększone limity kwot wolnych od PIT, ulgi i zwolnienia w opłatach składek na ZUS i PIT, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku osób samozatrudnionych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, świadczenie postojowe z ZUS dla przedsiębiorców i samozatrudnionych, dopłaty do odsetek kredytów.  

Materiał partnera