szafy na chemikalia

Szafy na chemikalia. Jakie standardy muszą spełniać?  

Stosowane w laboratoriach niebezpieczne substancje wymagają zakupu szaf na chemikalia, które zapewnią prawidłowe warunki ich przechowywania. Dzięki specjalnym meblom laboratoryjnym możliwe jest bezpieczne przechowywanie różnych chemikaliów m.in. kwasów oraz zasad, a także ograniczenie do nich dostępu osobom nieupoważnionym do korzystania z odczynników chemicznych.

Dlaczego i gdzie stosuje się szafy na chemikalia?

Szafy na chemikalia spełniają przede wszystkim funkcję ochronną. Są one niezbędne w celu przeciwdziałania zagrożeniu, które związane jest z substancjami chemicznymi, kiedy nie są one odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym rozlaniem. Ograniczają one także dostęp do szkodliwych środków osobom, które nie mają uprawnień, aby z nich korzystać. Tego typu meble stosuje się nie tylko w laboratoriach, gdzie ze względu na wyjątkowo specyficzną pracę konieczne jest szczególne dbanie o bezpieczeństwo. Szafy na chemikalia mają także zastosowanie m.in. w zakładach produkcyjnych oraz pracowniach chemicznych, które znajdują się w placówkach edukacyjnych. Dzięki nim przechowywanie odczynników chemicznych jest nie tylko w pełni bezpieczne, ale także zgodne z obowiązującym prawem.

– Specjalistyczne meble laboratoryjne, czyli szafy na chemikalia, muszą znaleźć się na wyposażeniu każdej jednostki, w której korzysta się z chemicznych odczynników. Odznaczają się one wysoką odpornością chemiczną na działanie cieczy oraz oparów, a także są ognioodporne. Wysokiej jakości szafy na chemikalia powinny być wykonane z odpowiednich materiałów i zgodnie z obowiązującymi standardami. Muszą być ognioodporne i wyposażone w szuflady lub kuwety z blokadą zabezpieczającą ich przypadkowemu wysunięciu – wyjaśnia ekspert z firmy DCD LAB.

Jakie standardy muszą spełnić szafy na chemikalia?

W laboratoriach i innych placówkach badawczych nie ma miejsca na typowe meble, które nie są przystosowane do panujących w nich warunków. Z tego względu szafy na chemikalia muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami odnośnie do bezpieczeństwa ludzi, a także środowiska naturalnego. Standardy, jakie muszą spełnić meble laboratoryjne, określają zarówno wewnętrzne przepisy prawa polskiego, jak i przepisy europejskie. Przede wszystkim określają one, w jaki sposób przechowywać niebezpieczne substancje, aby stanowiły one jak najmniejsze zagrożenie dla pracowników, nie przedostały się do wody, powietrza oraz gleby, a także nie były dostępne dla osób niezatrudnionych w danej jednostce oraz nieuprawnionych do ich stosowania pracowników. Szafy na chemikalia muszą zostać wykonane z trwałych i odpornych na działanie przechowywanych w ich wnętrzu substancji. Ich konstrukcja musi zapobiegać zagrożeniu, jakie niesie za sobą przypadkowe wysunięcie się szuflady, a także jednoczesne wysunięcie kilku półek lub szuflad, z których mogą wypaść odczynniki i wejść ze sobą w niebezpieczną dla ludzi lub środowiska reakcję chemiczną. Specjalistyczne meble laboratoryjne muszą być też ognioodporne, ze względu na potencjalne ryzyko wybuchu pożaru w ich wnętrzu oraz ochronę odczynników w przypadku zewnętrznego źródła ognia.

Materiał partnera