fabryka

Systemy sterowania w automatyce przemysłowej – charakterystyka

Systemy sterowania pełnią bardzo istotną funkcję w automatyce przemysłowej. Ich zadaniem jest kontrola oraz sterowanie pracą wszystkich podłączonych do nich urządzeń oraz nadzorowanie procesu produkcyjnego i pracy ludzi. Systemy sterowania zapewniają doskonałą koordynację wszystkich urządzeń oraz zmniejszają ryzyko błędów. Jakie systemy sterowania są wykorzystywane w automatyce przemysłowej?

Systemy sterowania SCADA/HMI w automatyce przemysłowej

Nowoczesne systemy SCADA zostały zaprojektowane specjalnie do monitorowania, wizualizacji, archiwizacji oraz raportowania procesów technologicznych w zakładach przemysłowych. Systemy te, mimo bardzo wysokiej funkcjonalności, jaką oferują, są bardzo proste oraz intuicyjne w obsłudze. Cechują je ergonomia oraz intuicyjność, które zapewniają m.in. proste w obsłudze i wygodne w codziennym użytkowaniu menu aplikacji. Systemy SCADA oferują także podział funkcyjny oraz tematyczny prezentowanych informacji, dzięki czemu użytkownik może filtrować dane w pożądany sposób oraz szybko odnaleźć wśród nich potrzebne mu informacje. Systemy te umożliwiają także śledzenie parametrów pracy oraz nadzorowanie stanu monitorowanego obiektu, co daje gwarancję poprawnej pracy poszczególnych urządzeń. Na uwagę w systemach SCADA zasługuje także rozbudowany panel logowania użytkowników.

Systemy sterowania MES/EMI w automatyce przemysłowej

Rolą systemów MES jest dostarczanie informacji pozwalających na analizę oraz podjęcie działań optymalizacyjnych. Dotyczą one bezpośrednio procesów produkcyjnych. Systemy te nadzorują więc procesy produkcyjne na wszystkich ich etapach, począwszy od złożenia zamówienia na produkt, aż po dostarczenie gotowego produktu. Systemy klasy MES zarządzają procesami produkcyjnymi oraz związanymi z nimi operacjami. Nadzorują także pracę maszyn monitorując ich wydajność oraz parametry działania. Śledzą również cały proces produkcyjny oraz stoją na straży jego jakości. Rolą systemów MES jest także gromadzenie wszystkich niezbędnych danych oraz generowanie z nich raportów. Za ich pomocą możliwe jest także zarządzanie obiegiem dokumentów oraz instrukcji roboczych. Systemy klasy MES wykorzystuje się także do zarządzania pracującymi ludźmi oraz planowaniem procesów produkcji. Służą także do wydawania dyspozycji zadań produkcyjnych oraz mogą zostać zintegrowane z systemami ERP. Jak więc widać, systemy sterowania w automatyce przemysłowej – zarówno SCADA, MES czy np. PLC i DCS, dostarczane przez Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki PiA-ZAP, mają różne zastosowania.

Materiał partnera