surowce wtorne skup i sprzedaz recykling

Surowce wtórne pozyskiwane z odpadów

Z roku na rok na świecie produkowana jest coraz większa ilość odpadów. Jeśli nie ma możliwości ich gospodarczego wykorzystania, są one składowane. Nawet jeżeli dzieje się to w całkowitej izolacji od środowiska, takie składowanie nie jest korzystne. Najlepszym rozwiązaniem na umożliwienie odzyskania surowców wtórnych i na ograniczenie ilości odpadów jest selektywna zbiórka oraz rozsądne postępowanie z nimi. Coraz ważniejszy staje się również recykling, którego głównym celem jest uzyskanie materiału, najczęściej o pierwotnym przeznaczeniu. Jakie surowce wtórne są najczęściej pozyskiwane z odpadów?

Recykling plastiku

Plastikowe odpady są biodegradowalne przez bardzo długi czas. Tworzywa pozyskiwane z przerobu ropy naftowej są szczególnie niebezpieczne dla środowiska. Uwalniają one toksyczne substancje, które mogą przeniknąć do wód gruntowych i gleb. Odpady z tworzyw sztucznych zalegają w lasach i oceanach, przez co zagrażają wielu gatunkom zwierząt i roślin. Dlatego też, ważna jest odpowiednia utylizacja odpadów, a także recykling plastiku. Plastik można wykorzystać na wiele różnych sposobów. W procesie recyklingu otrzymuje się z niego, m.in. torby, butelki, zabawki, meble ogrodowe czy też oleje opałowe. Obecnie coraz większy nacisk kładzie się na sortowanie plastikowych odpadów, które należy wyrzucać do pojemników w kolorze żółtym.

Odpady komunalne

Odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych. Są to odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych. Głównym źródłem ich wytwarzania są nie tylko gospodarstwa, ale także obiekty turystyczne czy też obiekty infrastruktury.

Jak mówi jeden z pracowników firmy Eko-Jumir:

– Odpady komunalne to głównie mieszanka żywności, środków higieny, wyposażenia gospodarstw domowych oraz odzieży. Odpady miejskie różnią się od wiejskich odpadów. Jest w nich zdecydowanie więcej resztek żywności oraz papieru. Większość odpadów wiejskich to tekstylia, złom metalowy, a także opakowania z tworzyw sztucznych.

Skup surowców wtórnych

Nie wszystkie odpady mogą być wykorzystane jako surowce wtórne. Są to, m.in. opakowania wykonane z wielu różnych materiałów, takie jak np. tekturowe pudełka z okienkiem plastikowym, czy tez kartony typu tetra pak. Do ponownego wykorzystania nie będą się nadawały także papierowe i plastikowe opakowania, które miały kontakt z tłuszczami. Papier kredowany i lakierowany również nie będzie mógł zostać odzyskany.

Duża ilość odpadów staje się coraz większym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Pozyskiwanie surowców wtórnych z odpadów pozwala nie tylko zadbać o środowisko, ale również obniża koszty powstawania nowych produktów. Dzięki recyklingowi, ilość energii potrzebnej do wytworzenia nowych dóbr jest dużo niższa.

Materiał partnera