Sposoby zagospodarowania odpadów

O tym, że wszystko jest kwestią perspektywy, świadczyć mogą… odpady. To, czego my pozbywamy się z domów: śmieci, resztki jedzenia, ścieki, ubrania z poprzedniego sezonu, dla nas jest czymś zbędnym, ale dla firm specjalizujących się z zagospodarowaniu odpadów są to użyteczne surowce. W jaki sposób odpady zyskują nowe życie i co można z nimi zrobić z pożytkiem dla ludzi i planety?

Czym jest zagospodarowanie odpadów?

Odpady są problematyczne, bo wiele osób nie wie, co z nimi robić, a ponadto nie ma możliwości racjonalnego gospodarowania nimi z uwagi na brak miejsca i technologii. Dlatego odpady powierzamy firmom, które się w tym wyspecjalizowały. Jedną z nich jest przedsiębiorstwo Eko-Jumir. Zapytaliśmy jednego z jego przedstawicieli, jakie czynności składają się na zagospodarowanie odpadów.

Zagospodarowanie odpadów to inaczej zarządzanie nimi. Celem jest to, aby odzyskać z nich jak najwięcej surowców wtórnych, a także zminimalizować negatywny wpływ tych, które nie nadają się do przetworzenia. Na zagospodarowanie odpadów składają się więc: zbieranie, transport, odzysk oraz unieszkodliwianie, a ponadto nadzór nad tymi procesami i miejscami, w których odpady są unieszkodliwiane.

Profesjonalne zagospodarowanie odpadów to obowiązek przede wszystkim dużych przedsiębiorstw, które wytwarzają ich najwięcej. Muszą one w przepisowy sposób pozbywać się pozostałości swoich działań i to one najczęściej korzystają z usług firm zajmujących się odpadami. Prawo jednak stale idzie w kierunku tego, aby przeciętny Kowalski także zaangażował się w racjonalne gospodarowanie śmieciami. Dzięki temu coraz więcej odpadów jest odzyskiwanych i ponownie przetwarzanych, a cenne surowce są oszczędzane.

Co można zrobić ze śmieci, czyli powtórne przetwarzanie odpadów

Ogromna część odpadów nadaje się do ponownego przetworzenia. Szkło, papier, plastik, metale, odpady organiczne, elektrośmieci, tekstylia – one wszystkie mogą i powinny być przetwarzane. Warunkiem tego jest poprawna segregacja, która powinna zaczynać się już w naszych domach.

Produkcja nowych rzeczy z przetworzonych odpadów jest tańsza, a oprócz tego niweluje negatywny wpływ przemysłu na środowisko naturalne. Z papieru z recyklingu można wytworzyć 5000 różnych przedmiotów: od papieru toaletowego po banknoty. Ze szkła powstają m.in.: kafelki, blaty, pojemniki czy wata szklana. Opakowania, butelki, zabawki, ramy okienne, płyty termoizolacyjne, a nawet oleje opałowe – to wszystko można zrobić z plastiku z recyklingu. Metale natomiast mogą być przetapiane i wykorzystywane ponownie. Ich zastosowanie zależy od stopnia oczyszczenia z domieszek. Odpady organiczne stanowią doskonały nawóz, dlatego są wykorzystywane w zakładach produkującą środki dla rolnictwa. Z kolei elektrośmieci są źródłem metali szlachetnych. W przybliżeniu z miliona telefonów komórkowych odzyskuje się m.in. 34 kg złota.

Materiał partnera