przewożenie materiałów sypkich

Sposoby transportowania materiałów sypkich

Kruszywa budowlane to wyjątkowy rodzaj ładunku, z reguły wykorzystywany na początkowych etapach budowy, który wymaga dowozu specjalnymi pojazdami. Bardzo ważne jest również prawidłowe zabezpieczenie materiału podczas przejazdu. Transport tego typu może być sporym wyzwaniem dla przedsiębiorców jak i samych przewoźników. Wyjaśniamy, jakie są dostępne metody przewozu ładunków sypkich oraz w jaki sposób transportować ten rodzaj kruszywa. 

Czym przewozić ładunek sypki?

Mianem materiałów sypkich nazywa się przede wszystkim surowce wykorzystywane do prac budowlanych, takie jak np. piasek, cement, żwir, keramzyt czy tłuczeń drogowy. Jednak do grupy tej można zaliczyć również produkty spożywcze, a także ziemię, gruz, wapno, węgiel i wiele innych. Podczas transportu materiały te są pakowane np. w skrzynie, beczki lub worki albo przewożone luzem. Odbywa się to za pomocą niemal wszystkich dostępnych środków transportu.

Jeśli zaś chodzi o kruszywa budowlane, znaczenie mają dwa pojazdy: wywrotki i auta dostawcze. Te pierwsze umożliwiają szybki rozładunek w określonym miejscu na budowie. Natomiast mniejsze auta dostawcze znajdują swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie dojazd wywrotką jest utrudniony lub niemożliwy.

Zasady transportu – przepisy

Z uwagi na to, że kruszywa budowlane są rodzajem drobnego materiału, jednostki transportujące taki ładunek powinny spełniać określone wymogi wynikające z przepisów. To zapewnia bezpieczeństwo podczas załadunku i rozładunku, a także zmniejsza ryzyko zagrożenia w ruchu drogowym.

Po pierwsze, pojazd może przewozić materiały w ilości nieprzekraczającej jego maksymalną ładowność, w przeciwnym razie może np. nastąpić jego przewrócenie. Istotne jest również specjalne zabezpieczenie towaru od góry. Różne sytuacje na drodze mogłyby bowiem spowodować rozsypanie materiałów trakcie jazdy. Jako że transport kruszywa jest zadaniem szczególnym, wymagającym dużej odpowiedzialności, należy go zlecać wyłącznie doświadczonym kierowcom. Trzeba również przestrzegać zasady, aby stosować w tym celu jedynie specjalistyczną flotę pojazdów.

Jak zorganizować transport?

Dostawą kruszywa budowlanego zajmują się wyspecjalizowane firmy transportowe. Wybierając dostawcę warto zwrócić uwagę na jego doświadczenie w tej branży, specjalistyczną wiedzę, fachowe doradztwo oraz wykorzystywanie niezawodnych pojazdów – radzi specjalista z firmy Messa.

Sposób przewozu uzależniony jest od rodzaju materiału oraz lokalizacji placu budowy. Najbardziej optymalne rozwiązania logistyczne warto ustalić w porozumieniu z przedstawicielem danej firmy. Przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem kruszyw budowlanych oferują zwykle również możliwość zakupu odpowiedniego materiału sypkiego.

Materiał partnera