oznakowanie-parkingow

Sposoby oznakowania garaży i parkingów

Ogromny, wręcz niepohamowany rozwój motoryzacyjny na całym świecie, prócz oczywistych korzyści, niesie z sobą mniejsze lub większe problemy, a jednym z największych kłopotów jest niesłychany tłok na ulicach naszych miast, osiedli oraz permanentny brak miejsc garażowych i parkingowych. W tej sytuacji należy tak zadbać o tę właśnie infrastrukturę, aby każdy jej metr wykorzystać w optymalny sposób.

Garaże i parkingi pomagają odciążyć ulice miast

Jedynie powszechne wprowadzanie zbiorowej komunikacji, jej pełna i łatwa dostępność oraz skuteczność jej działania mogą w przyszłości całkowicie odkorkować nasze miasta, a szczególnie ich centra. Wydaje się jednak, że jest to jeszcze melodia bardzo dalekiej przyszłości. Póki co należy zadbać o to w inny sposób. Jak przekonują nas fachowcy z firmy ANDROS z Redy, walka z samochodami parkującymi gdzie popadnie przy pomocy różnego rodzaju pachołków, jest najgorszym z możliwych rozwiązań, ponieważ jest to ograniczenie ilości dostępnych miejsc postojowych bez oferty czegokolwiek w zamian. Jedyną rozsądną alternatywą pozostaje tutaj budowa dużej liczby parkingów i wielostanowiskowych oraz wielopiętrowych lub podziemnych garaży. W tym przypadku wszakże należy zadbać o to, aby takie obiekty były optymalnie wykorzystywane, ponieważ każdy metr kwadratowy ich powierzchni to bardzo droga inwestycja. Czytelne oznakowania stanowisk postojowych, właściwa organizacja ruchu, odpowiednie ograniczniki i monitoring to podstawy racjonalnego zagospodarowania każdego parkingu i garażu oraz zapewnienia ich użytkownikom maksymalnego bezpieczeństwa.

Materiały i akcesoria do usprawniania ruchu w garażach i na parkingach

Zarządy miast czy wielkich firm to nie jedyni dysponenci dużych parkingów lub wielostanowiskowych garaży. Posiadaczami tego typu obiektów są także mniejsze lub większe spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe, hotele, zakłady pracy, obiekty sportowe i wiele innych podmiotów. Każdy jednak parking i każdy garaż musi mieć czytelnie wyznaczone stanowiska postojowe i wyraźnie określone ciągi komunikacyjne. Służą temu specjalistyczne farby do malowania asfaltu i betonu, odpowiednie masy chemoutwardzalne, taśmy samoprzylepne, a także różnego rodzaju separatory ruchu, a w tym słupki i barierki metalowe, blokady i ograniczniki parkingowe oraz lustra przemysłowe ułatwiające manewrowanie samochodem i wspomagające monitoringowy nadzór obiektów. Skuteczne i zgodne z obowiązującymi przepisami oznakowania  garaży i parkingów wymagają także ustawienia w nich właściwych znaków drogowych.

Materiał partnera