Kredyt pogrzebowy

Skąd wziąć pieniądze na organizację pogrzebu?

Nie zawsze jesteśmy przygotowani na odejście bliskiej osoby. Nierzadko śmierć następuje nagle i praktycznie w kilka dni trzeba zorganizować pieniądze na pogrzeb, wieńce pogrzebowe i inne wydatki. Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji lub wydarzenie takie zaskoczyło Cię, odpowiednie firmy zajmujące się pogrzebami mogą odciążyć Cię, załatwiając część formalności.

Pierwsze formalności związane z organizacją pogrzebu

Podstawowy dokumentem, który będziesz musiał okazywać w różnych sytuacjach, jest karta zgonu. Dokument taki wystawia lekarz, który stwierdził zgon. Karta pozwala na zabranie zmarłego do kostnicy oraz na odbiór istotnej dokumentacji z Urzędu Stanu Cywilnego.

Kolejnym krokiem jest wybór zakładu pogrzebowego. To, w jakim stopniu firma taka będzie pomocna w kolejnych etapach pogrzebu, zależy przede wszystkim od zakresu oferowanych usług. Większość zakładów pogrzebowych załatwia takie formalności jak wybór daty pochówku oraz cmentarza, rozpowszechnienie informacji o zgonie za pomocą nekrologów czy też pomoc w wyborze trumny lub urny w przypadku kremacji zwłok. Niektóre z firm oferują też pośrednictwo w załatwianiu zasiłku pogrzebowego, który pokryje przynajmniej część kosztów związanych z ostatnim pożegnaniem.

Na życzenie pracownicy naszej firmy pomogą w załatwieniu wszelkich formalności w celu uzyskania zasiłku pogrzebowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – mówi właściciel Firmy Maślakiewicz.

Firmy tego typu oferują także pośrednictwo w odbiorze świadczenia uzyskanego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na życzenie klienta. Niektóre z zakładów pogrzebowych, jako dodatkowe udogodnienie, dają możliwość kredytowania wszelkich kosztów związanych z ceremonią.

Jak uzyskać środki na finansowanie pogrzebu?

Jednym ze sposobów na uzyskanie pieniędzy na organizację pogrzebu jest złożenie wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek obecnie wynosi 4 tysiące złotych i pozwala na częściowe pokrycie kosztów pochówku. Jest to na pewno częściowe odciążenie dla Twojego budżetu.. Dodatkowym udogodnieniem w tym przypadku jest to, że klient może upoważnić zakład pogrzebowy do odebrania świadczenia z ZUS-u.

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy, musi zostać spełniony jeden z poniższych warunków :

  • Zmarły był rodziną dla osoby ubiegającej się o świadczenie z ZUS. Osoba taka powinna być objęta ubezpieczeniem rentowym, pobierać rentę lub emeryturę z ZUS.
  • Zmarły pobierał rentę/emeryturę z ZUS lub spełniał warunki, alby je otrzymać.
  • Zmarły objęty był ubezpieczaniem rentowym.
  • Zmarły nie był ubezpieczony, ale pobierał świadczenie w postaci zasiłku chorobowego lub rehabilitacyjnego z ZUS.

Do odbioru zasiłku upoważniona jest każda osoba lub instytucja, która płaci za pochówek. Wniosek o jego przyznanie należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych do 12 miesięcy od dnia śmierci. W przypadku, kiedy wystąpił problem z odnalezieniem lub identyfikacją zwłok, termin ten, czyli 12 miesięcy, liczony jest od dnia pogrzebu. Złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy jest bezpłatne, a jego wypłata powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów, który obejmuje:

  • wniosek ZUS Z-12,
  • skrócony odpis aktu zgonu,
  • oryginały rachunków, które należy zapłacić w związku z pochówkiem,
  • kopie rachunków potwierdzone przez bank (w przypadku, kiedy oryginały zostały złożone w banku),
  • zaświadczenie wystawione przez płatnika składek, które stwierdza, że zmarły lub osoba organizująca pogrzeb pobierał bądź pobiera rentę/emeryturę z ZUS,
  • dokument potwierdzający pokrewieństwo zmarłego z osobą organizującą pochówek.

Istnieją także przypadki, kiedy ZUS odmawia wypłacenia zasiłku pogrzebowego. Można wtedy odwołać się od takiej decyzji do Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Firmy tego typu oferują także pośrednictwo w odbiorze świadczenia uzyskanego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na życzenie klienta. Niektóre z zakładów pogrzebowych, jako dodatkowe udogodnienie, dają możliwość kredytowania wszelkich kosztów związanych z ceremonią do wysokości zasiłku pogrzebowego.

Materiał partnera