Silosy do trocin

Silosy do trocin i biomasę

Drewno to jeden z najstarszych, używanych przez ludzi surowców. I choć na rynku dostępnych jest wiele tańszych, wytwarzanych sztucznie tworzyw, to właśnie drewno jest powszechnie cenione ze względu na swoją naturalną estetykę, trwałość oraz szereg korzystnych właściwości. Jednak w czasie obróbki drewna powstają trociny, które stanowią dość niebezpieczny produkt uboczny. Do ich przechowywania wykorzystuje się specjalne silosy.

Charakterystyka silosu do trocin

Silosy do trocin, takie jak te dostępne w ofercie firmy Filtrowent, wykonywane są z ocynkowanych blach stalowych o grubości 2 do 3 mm. Taka konstrukcja zapewnia im wytrzymałość oraz odporność na korozję wystarczającą do bezpiecznego przechowywania nawet kilkuset metrów sześciennych sypkiego materiału. Zgodnie z dyrektywą ATEX silosy wyposażane są również w szereg rozwiązań technologicznych, takich jak suche piony przeciwpożarowe, czujniki ciśnienia oraz membrany dekompresyjne, które minimalizują ryzyko wybuchu pożaru wewnątrz komory i ograniczają ewentualne zniszczenia. Silosy mogą być wykorzystywane do przechowywania trocin o wilgotności nie większej niż 10% oraz biomasy.

Zbiorniki buforowe do silosów

Silos do trocin stanowi końcowy element magazynujący dla odpadów powstających przy obróbce drewna – zgromadzony w nich materiał przeznaczony jest do utylizacji lub ponownego wykorzystania. Silosy połączone są z instalacjami odpylającymi, służącymi do oczyszczania powietrza wewnątrz zakładu produkcyjnego z trocin. Między instalacją a silosem może zostać umieszczony tak zwany zbiornik buforowy, którego zadaniem jest pośredniczenie w transporcie odzyskanych pyłów. W instalacjach bez zbiornika wentylatory wysyłające zanieczyszczenia do silosu są uruchomione przez cały czas. Zbiornik gromadzi zanieczyszczenia, a wentylator uruchamia się dopiero po jego zapełnieniu i wyłącza w momencie całkowitego opróżnienia. Tym samym możliwe jest zredukowanie kosztów eksploatacji całej instalacji. To rozwiązanie sprawdzi się szczególnie w zakładach, gdzie produkcja trocin jest stosunkowo niska.

Wymiary silosu

Ważnym parametrem silosów są ich wymiary – wysokość, średnica – które wpływają na ich pojemność. Najmniejsze silosy mają pojemność rzędi kilkudziesięciu m3, największe zaś – kilkuset. Wybór konkretnej pojemności powinien być uzależniony od intensywności produkcji zanieczyszczeń. Zbyt mały silos będzie wymagał częstszego opróżniania, zbyt duży zaś będzie niepotrzebnie zabierał przestrzeń, którą można wykorzystać w innych celach.

Materiał partnera