systemy ERP

Rozwiązania ERP w chmurze. Jak to działa?

Zarządzanie firmą niezależnie od rodzaju jej działalności i branży, w której funkcjonuje, wymaga wykorzystywania odpowiednich narzędzi informatycznych. Dzięki nim możliwe jest nadzorowanie pracy poszczególnych działów, a także przygotowywanie strategii działania i planów ich wdrażania na podstawie pozyskiwanych informacji. Systemy klasy ERP pracujące w chmurze są opcją, która przekłada się na wzrost efektywności i jednoczesną redukcję kosztów.

Czym są systemy ERP?

Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) to jedne z podstawowych narzędzi informatycznych przeznaczonych do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Oprogramowanie tej klasy umożliwia zbieranie danych o przeprowadzanych w firmie operacjach i ich optymalizacji na podstawie uzyskanych informacji. W ramach działania systemu ERP możliwe jest m.in. zarządzanie sprzedażą, realizowanie funkcji CMR, czyli związanych z relacjami z klientami i ich obsługą, nadzorowanie produkcji, a także pracy służb utrzymania ruchu wykonujących konieczne remonty i zajmujących się serwisowaniem oraz nadzór nad gospodarką magazynową, w tym zamówieniami potrzebnych surowców, materiałów, części zamiennych i podzespołów. Systemy tej klasy mogą być również integrowane z programami obejmującymi węższe wycinki działalności np. WMS obsługujący gospodarkę magazynową czy MES pozwalający na bezpośredni nadzór nad procesami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym.

Co daje korzystanie z systemów ERP w chmurze?

Chmury obliczeniowe (cloud computing) to rozwiązanie, które umożliwia korzystanie z całej infrastruktury IT pozwalającej na działanie używanych systemów komputerowych bez konieczności inwestowania we własne zasoby – serwery gwarantujące potrzebną moc obliczeniową i przestrzeń dyskową, a także oprogramowanie i fachowców, którzy zapewnią sprawne funkcjonowanie całości. Wszystkie operacje odbywają się z wykorzystaniem szybkich połączeń internetowych, a dostawca usługi zajmuje się procesem konfiguracji oraz dba o aktualność oprogramowania, jak również bezpieczeństwo przechowywanych danych i stały dostęp do poszczególnych funkcji. Jednocześnie przetwarzanie z zastosowaniem chmury obliczeniowej pozwala na dopasowanie ilości udostępnianych zasobów do potrzeb przedsiębiorstwa i elastyczne reagowanie na zachodzące w nich zmiany. Głównymi korzyściami z systemów ERP w chmurze, dostarczanych m.in. przez firmę Boss Plus jest szansa na znacznie obniżenie kosztów działania, skalowalność udostępnianych zasobów, a także wysoka wydajność oraz pełne bezpieczeństwo danych.

Materiał partnera