Tłumaczenie przysięgłe

Różnice między tłumaczeniem przysięgłym a zwykłym

W zależności od rodzaju tłumaczonego tekstu, osoba, która chce uzyskać dostęp do jego treści w innym języku, musi wybrać odpowiedni rodzaj przekładu. Można go wykonać w wersji zwykłej lub przysięgłej. Tłumaczenia pism, dokumentów, jak i innych treści mogą okazać się niezbędne do uzyskania w różnych sytuacjach – nie tylko do załatwienia spraw urzędowych. Jaka jest więc różnica między tłumaczeniem przysięgłym a zwykłym?

Tłumaczenie zwykłe

Tłumaczenie zwykłe może wykonać każda osoba dobrze znająca język obcy, w którym została napisana treść. W tym przypadku należy jak najdokładniej przełożyć tekst z jednego języka na drugi. To, co istotne, to fakt, że mogą one być wykonane na dowolnym nośniku – zarówno w wersji papierowej, jak i komputerowej.

Należy pamiętać, że tłumaczenia zwykłe są wykonywane tylko wtedy, gdy materiał nie będzie wykorzystywany w instytucjach państwowych – wyjaśnia ekspert z Biura tłumaczeń Unia. To, co jeszcze odróżnia je od przysięgłych wersji, to brak odpowiedzialności prawnej za przetłumaczoną treść oraz niższy koszt wykonania samej usługi.

Tłumaczenia przysięgłe

Osoby, które muszą wykorzystać dokumenty napisane w języku obcym w urzędach i wszelkich instytucjach publicznych, muszą wykonać tłumaczenia uwierzytelnione. Obowiązek ten dotyczy m.in. aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, ale też świadectw pracy zza granicy, czy też dokumentów rejestracyjnych sprowadzonego samochodu. Przekłady wszystkich wspomnianych wymagają pisemnego potwierdzenia wykonania prac przez tłumacza przysięgłego. To właśnie główna różnica pomiędzy przekładem zwykłym a przysięgłym.

Tłumaczenie przysięgłe oznacza również, że osoba wykonująca prace bierze na siebie pełną odpowiedzialność, w tym ryzyko odpowiedzialności cywilnej w przypadku popełnienia błędów. Co więcej, klient zlecający prace może domagać się odszkodowania w sytuacji, gdy źle przełożona treść przyczyni się do poniesienia przez niego strat. To, co jeszcze charakteryzuje przekłady przysięgłe to fakt, że obowiązkowo muszą być wykonane na papierze, a treść musi zostać podstemplowana pieczęcią z imieniem i nazwiskiem tłumacza, językiem, do którego ma uprawnienia oraz pozycją na liście tłumaczy przysięgłych. Warto pamiętać również, że z uwagi na wysoki poziom przekładu, część osób specjalizuje się jedynie w danych dziedzinach np. medycynie czy dokumentach pojazdów.

Zastanawiając się, które tłumaczenie jest niezbędne w danej sytuacji, należy pamiętać, że w większości przypadków, tj. w sytuacji, gdy treść nie jest oficjalnym dokumentem, wystarczające będą tłumaczenia zwykłe. Przysięgłe przekłady są konieczne jedynie w przypadku dokumentacji urzędowej.

Materiał partnera