Księgowość pełna a uproszczona

Różnice między księgowością pełną a uproszczoną

Zgodnie z definicją, pełna księgowość to szczegółowa ewidencja działań gospodarczych firmy. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich działań, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ewidencji środków finansowych. Natomiast księgowość uproszczona służy przede wszystkim monitorowaniu bieżącej sytuacji firmy. Różnice między formami rozliczeń są związane z: ilością działań koniecznych do przeprowadzenia, dokładnością analizy danych, nakładem finansowym oraz złożonością procedur. Oprócz tego, systemy te dedykowane są innym podmiotom gospodarczym. Do prowadzenia pełnej księgowości zobligowani są głównie przedstawiciele dużych przedsiębiorstw, z kolei z uproszczonej formy skorzystać mogą średnie i małe firmy. Czym charakteryzują się poszczególne sposoby prowadzenia księgowości?

Pełna księgowość – najważniejsze informacje

Prowadzenie pełnej księgowości jest związane ze szczegółową analizą wszelkich działań gospodarczych firmy. Niezbędnym elementem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, w których skład wchodzą: dziennik, księga główna, księgi pomocnicze oraz inwentarz. W dokumentach tych zawarte są informacje na temat obrotów firmy, sald prowadzonych kont, a także składników aktywów i pasywów. Ponadto, przedsiębiorcy muszą dokumentować i rozliczać wszystkie operacje finansowane z budżetu państwa. Jakie podmioty gospodarcze są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości?

Jak tłumaczy technik rachunkowości z Biura Rachunkowego MAYAZ pełnej księgowości muszą skorzystać osoby fizyczne i spółki (osób fizycznych, jawnych, cywilnych, partnerskich), których przychody netto za poprzedni rok obrotowy przekroczyły dwa miliony euro. Na tę zaawansowaną metodę ewidencjonowania firmowych środków muszą zdecydować się także osoby prawne: fundacje i stowarzyszenia, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne.

Cechy księgowości uproszczonej

Jak sama nazwa wskazuje, procedura prowadzenia księgowości uproszczonej jest zdecydowanie mniej skomplikowana. Z tej formy rozliczeń rachunkowych korzystać mogą przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Zakres uproszczonej księgowości obejmuje przygotowanie dokumentów wewnętrznych, rozliczenie podatków VAT i CIT, a także kontrolę aktualnych rachunków firm. Najpopularniejszym sposobem uproszczonej księgowości jest dokumentowanie działań w Księdze Przychodów i Rozchodów.

Dokument ten jest narzędziem służącym do ewidencji bieżących działań przedsiębiorstwa. W Księdze Przychodów i Rozchodów znajduje się spis wszelkich zysków i wydatków firmy. Uproszczona księgowość może przybierać również inne formy, takie jak: prowadzenie karty podatkowej lub dokonywanie ryczałtu ewidencyjnego.

Księgowość prosta a uproszczona – zestawienie

Zarówno księgowość pełna jak i uproszczona posiada swoje wady i zalety. Niewątpliwą korzyścią prowadzenia pełnej księgowości jest możliwość dokładnej analizy sytuacji finansowej firmy oraz dokonywanie prognoz na przyszłość. Oprócz tego, umożliwia efektywne i skuteczne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Za wadę z kolei można uznać czasochłonność. Jednak sposobem na jej uniknięcie jest skorzystanie z pomocy ekspertów.

Księgowość uproszczona wyróżnia się prostą formą, co umożliwia jej samodzielne prowadzenie. Poza tym wiąże się z mniejszymi kosztami i szybszym przebiegiem niż pełna kontrola rachunkowości. Trzeba natomiast pamiętać, że proste rozliczenie nie pozwala dokładnie przeanalizować danych, a więc utrudnia planowanie kolejnych działań. Niemniej jednak jest to odpowiednia forma dla małych i średnich firm.

Materiał partnera