Rozliczenie PIT. Co warto wiedzieć?

Terminowe rozliczenie z Urzędem Skarbowym jest obowiązkiem zarówno osób zatrudnionych jak i prowadzących działalność gospodarczą. Rozliczenie PIT jest konieczne nie tylko wtedy, kiedy mamy umowę lub własną działalność, ale także wtedy, kiedy otrzymujemy dochody z najmu. Którą deklarację wybrać, do kiedy należy rozliczyć się z fiskusem i co jeszcze warto wiedzieć o rozliczeniach PIT?

Szczegóły dotyczące rozliczeń PIT przedstawi ekspert z Biura Rachunkowego Plus w Katowicach.

Co to jest PIT i kto jest zobowiązany do jego rozliczania?

PIT to podatek od dochodów osobistych. Głównym aktem prawnym regulującym zasady rozliczeń jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to ustawa, na mocy której każda osoba mieszkająca na terenie Polski jest zobowiązana do płacenia podatków od całości swoich dochodów. Dotyczy to zarówno osób pracujących na umowie o pracę, wykonujących działalność osobiście (umów zlecenia oraz o dzieło), prowadzących działalność gospodarczą, a także osób uzyskujących dochód z najmu.

Istnieją również odrębne ustawy, regulujące między innymi ryczałtowe formy opodatkowania lub inne przychody, których żadna z powyższych ustaw nie obejmuje – jest to między innymi ustawa o lasach, regulująca kwestię rozliczeń przychodów z gospodarki leśnej.

Który formularz PIT wybrać?

Osoby, które pracują na umowę o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych, a także emeryci, renciści oraz osoby pobierające zasiłki lub wykonujące działalność osobistą rozliczają się na podstawie PIT-37. Warunkiem jest, że powyższe formy uzyskiwania przychodu są jedynymi źródłami finansowania. W przypadku posiadania jednocześnie umowy/emerytury/renty i działalności gospodarczej rozliczamy się jak przedsiębiorcy.

Przy działalności gospodarczej wybór odpowiedniego formularza zależy od wybranej formy rozliczania z fiskusem. Osoby prowadzące działalność na zasadach ogólnych powinny rozliczyć się za pomocą PIT-36. Podatek liniowy rozlicza się poprzez PIT-36L, przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych to PIT-28, a osoby na karcie podatkowej muszą wybrać PIT-16A.

W przypadku przychodów uzyskiwanych z najmu odpowiednim formularzem będzie PIT-36 dla zasad ogólnych i PIT-28 dla przychodów opodatkowanych ryczałtem.

Terminy składania rozliczeń PIT

Ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego przypada na 30 kwietnia. Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem lub kartą podatkową mamy obowiązek rozliczenia PIT do 31 stycznia. Warto jednak nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. Jeśli spodziewamy się zwrotu podatku im szybciej złożymy deklarację, tym większa szansa, że szybciej otrzymamy zwrot.

Materiał partnera