Podatek dochodowy SKAT

Rozliczanie podatku dochodowego SKAT – co warto wiedzieć o duńskim US?

Zagraniczne wyjazdy w celach zarobkowych nie są rzadkością. Wiele krajów oferuje Polakom atrakcyjne wynagrodzenie, duże możliwości rozwoju oraz wysoki poziom życia. Takim miejscem jest np. Dania, którą odwiedza coraz więcej Polaków. Wszystkie osoby, które w danym roku podatkowym pracowały w tym kraju, muszą rozliczać się z duńskim Urzędem Skarbowym. Sprawdź, jak wygląda rozliczanie podatku dochodowego SKAT.

SKAT, czyli wszystko o duńskim Urzędzie Skarbowym

Skandynawskie wynagrodzenie to dla Polaków miłe zaskoczenie. Dlatego nie powinno dziwić, że tak wiele osób decyduje się na pracę w tym kraju. Warto wiedzieć, że każdy, kto zamierza podjąć pracę na terenie Danii, powinien dopełnić odpowiednich formalności. Przede wszystkim konieczne jest uzyskanie numeru CPR (numeru identyfikacji podatkowej), który umożliwi rejestrację w duńskim systemie podatkowym oraz wydanie karty podatkowej. Pod numerem CPR będą zbierane wszelkie informacje o przebiegu zatrudnienia oraz zarobkach pracownika.

Po zakończonym roku podatkowym duński Urząd Skarbowy wysyła do podatników dwa dokumenty. Pierwszy z nich to wstępna indywidualna zaliczkowa deklaracja podatkowa. Drugim dokumentem jest roczne rozliczenie podatkowe. Formularz Arsopgorelse wymaga odpowiedniego zweryfikowania i dokonania ewentualnej korekty. Dla osób, które po raz pierwszy dokonują rozliczenia SKAT lub nie znają duńskich przepisów podatkowych, proces ten może wydawać się skomplikowany.

Duńskie podatki mają charakter progresywny, co oznacza że wraz ze wzrostem dochodu podatnika zwiększa się także próg podatkowy. Istotną kwestią jest to, że rozliczając podatek dochodowy można ubiegać się o określone ulgi. Warto zweryfikować czy zostały one ujęte w przesłanym dokumencie. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnych usług rachunkowych, jak chociażby E. Thomsen Biuro rachunkowe, które zapewniają kompleksową pomoc w tym zakresie. Wówczas zyskujemy pewność, że dokumenty zostały rozliczone poprawnie i terminowo.

Czym jest ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy?

W Danii obowiązuje pełne oraz ograniczone prawo podatkowe. Przed dokonaniem rozliczenia warto wiedzieć, któremu z nich podlegamy. Całkowitemu obowiązkowi podatkowemu podlegają obywatele Danii. Z tego tytułu są zobowiązani do płacenia podatku od wszystkich dochodów, także tych pozyskanych poza granicami swojego kraju.

Natomiast osoby, które tylko pracują w Danii, ale mieszkają na stałe poza jej granicami,podlegająograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W praktyce oznacza to, że w Danii opłacają jedynie podatek od dochodów uzyskanych w tym kraju.

Materiał partnera