Rola wentylacji w pomieszczeniach przemysłowych

W budownictwie mieszkaniowym głównym zadaniem instalacji wentylacyjnej jest zwiększenie komfortu mieszkańców danego obiektu poprzez usuwanie zanieczyszczone powietrza z pomieszczeń. Wentylacja w zakładach przemysłowych jest również obecna, jednak jej funkcja jest dużo bardziej rozbudowana.

Komfortowe warunki pracy

Trudno wyobrazić sobie zakład zajmujący się produkcją bądź przetwarzaniem różnego rodzaju materiałów, w którym atmosfera byłaby wolna od zanieczyszczeń. To naturalne, że w wyniku procesów produkcyjnych do powietrza dostają się różnego rodzaju gazy, aerozole, pyły, dymy. Wiele z nich nie jest neutralnych dla ludzkiego organizmu – w zbyt wysokim stężeniu mogą one prowadzić do rozwoju poważnych chorób, głównie związanych z układem oddechowym. Inna kwestia, że obecność zanieczyszczeń, np. wilgoć w wysokim stężeniu bądź intensywne zapachy mogą znacząco obniżyć komfort psychofizyczny osób pracujących w zakładzie, a tym samym wpłynąć na ich wydajność oraz jakość wykonywanych obowiązków. Główne zadanie wentylacji w zakładach przemysłowych to usuwanie tych zanieczyszczeń, bądź – jeśli ich usunięcie nie jest w pełni możliwe – rozcieńczenie ich, poprzez dostarczanie świeżego powietrza z zewnątrz. Stężenie zanieczyszczeń w powietrzu nie powinno przekraczać poziomu najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS), a więc wartości granicznej, bezpiecznej dla zdrowia człowieka.

Stan techniczny urządzeń produkcyjnych

Zanieczyszczenie powietrza może mieć negatywny wpływ nie tylko na ludzi pracujących w zakładzie, ale również znajdujące się w nim maszyny przemysłowe – mogą one osiadać na ruchomych częściach urządzeń, zanieczyszczań płyny robocze oraz sprzyjać przyspieszonej korozji.

Wszystko to w znaczącym stopniu wpływa na zwiększoną awaryjność maszyn, skraca ich żywotność i podnosi koszty eksploatacji – mówi specjalista firmy Centrowent – Dobrze skonstruowany system wentylacja pozwala uniknąć takich zagrożeń.

Większe bezpieczeństwo w zakładzie

Zbyt wysokie stężenie pewnych zanieczyszczeń wpływa negatywnie nie tylko na pojedyncze osoby i urządzenia, ale może nawet stać się przyczyną wybuchu pożaru lub eksplozji. Dlatego tak istotne jest ich bieżące odprowadzanie.

Mniejsze koszty ogrzewania

Wentylacja przemysłowa może nie tylko usuwać zanieczyszczenia i uzdatniać powietrze wtłaczane do pomieszczeń przemysłowych, ale również dbać o jego odpowiednią temperaturę. Dzięki tzw. rekuperatorom możliwe jest odzyskanie części ciepła znajdującego się w zanieczyszczonym powietrzu opuszczającym pomieszczenie i skierowanie go ponownie do pomieszczenia. Jest to bardzo ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, bowiem pozwala ograniczyć zużycie paliwa potrzebnego do utrzymania odpowiedniej temperatury w zakładzie.

Materiał partnera