Obsługa kadrowo-płacowa

Rola obsługi kadrowo-płacowej w prowadzeniu przedsiębiorstwa

Obsługa kadrowo-płacowa to jeden z najważniejszych elementów prowadzenia księgowości w każdym przedsiębiorstwie. Jest to również bardzo wymagające zadanie, ponieważ prawo podatkowe, prawo pracy i pozostałe zasady stale się zmieniają. Obsługa kadrowo-płacowa opiera się na przygotowywaniu dokumentów do ZUS-u oraz prowadzeniu odpowiednich kartotek pracowniczych i zaświadczeń. Jakie jeszcze zadania są realizowane w ramach obsługi kadrowo-płacowej?

Obowiązki związane z obsługą kadrowo-płacową

Posiadanie przedsiębiorstwa wiąże się z koniecznością prowadzenia odpowiedniej rachunkowości – jej forma jest zależna od wielkości firmy, jej formy prawnej i uzyskiwanych przychodów. W zakres obowiązków związanych z księgowością wchodzi przygotowanie dokumentacji, sprawozdawczości oraz rozliczanie podatków i składanie deklaracji skarbowych. Obsługa kadrowo-płacowa polega natomiast na szczegółowym rozliczaniu wynagrodzeń oraz wszelkich formalności związanych z formą zatrudnienia i jego przebiegiem, zajmuje się kwestiami ubezpieczeń społecznych i wszystkimi pozostałymi sprawami, które dotyczą naliczania i odprowadzania składek. Wiele firm samodzielnie prowadzi obsługę kadrowo płacową, jednak coraz częściej zdarza się, że zadanie to jest zlecane firmie zewnętrznej, takiej jak biuro księgowe Amtes, które zajmuje się obsługą kadrowo-płacową, na zasadzie outsourcingu. W ten sposób można uniknąć kosztów zatrudnienia dodatkowych pracowników w swojej firmie i szkolenia ich.

Jakie zadania są realizowane w ramach obsługi kadrowo-płacowej?

Obsługa kadrowo-płacowa zajmuje się przygotowywaniem list plac, naliczaniem wszystkich składników wynagrodzeń oraz rozliczaniem różnych systemów wynagrodzeń i prowadzeniem ewidencji czasu pracy. Do zadań działu księgowości należy zgłaszanie pracowników i ich rodzin do ubezpieczeń społecznych oraz przygotowywanie i przesyłanie odpowiednich deklaracji z tym związanych. W ramach takich czynności sporządza się także dokumenty ubezpieczeniowe, które wymagane są przy wypłacie przez pracodawcę dodatkowych świadczeń i zasiłków.

Obsługa kadrowo-płacowa to też zadania związane z prowadzeniem wymaganej dokumentacji zatrudnienia, jak i tworzeniem i wydawaniem potrzebnych zaświadczeń. Konieczne jest również załatwianie spraw dotyczących zawieranych z pracownikami umów o pracę. W ramach tego zagadnienia księgowi zajmują się przygotowywaniem wzorów umów, przechowywaniem ich, a także w zależności od potrzeb ich przedłużaniem, zmianą warunków czy wreszcie wręczaniem wypowiedzeń. Obsługa kadr wymaga sporządzania i wydawania świadectw pracy oraz zaświadczeń o zatrudnieniu.

Materiał partnera