notariusz w transakcjach na rynku nieruchomości

Rola notariusza w obrocie nieruchomościami

Akt notarialny stanowi najwyższą formę prawną i zarazem najbezpieczniejszą, jeśli chodzi o legalność i pewność dokonania danej czynności. Jest to szczególnie ważne na rynku nieruchomości, gdzie mamy do czynienia z obrotem majątkiem o dużej wartości. W związku z tym obecność notariusza w transakcjach na rynku nieruchomości jest nieodzowna. Dlaczego jest to tak ważne i na czym polega obsługa kancelarii notarialnej w dziedzinie nieruchomości?

Znaczenie korzystania z usług notariusza

Jak zostało wspomniane na wstępie, obecność notariusza gwarantuje bezpieczeństwo i zgodność z prawem dokonywanej czynności, zapobiegając tym samym nielegalnym praktykom i przykrym konsekwencjom wynikającym np. z zatajenia informacji czy celowego działania na szkodę drugiej strony poprzez uwzględnienie krzywdzących zapisów w umowie. Korzystając z usług kancelarii notarialnej, zainteresowane strony mają pewność co do swojej wiarygodności, świadomości co do zapisów umowy i ich legalności oraz stanu prawnego danej nieruchomości, co znacznie minimalizuje ryzyko transakcji. Obecność notariusza przy sprawach związanych z obrotem nieruchomościami podyktowana jest jednak nie tylko względami praktycznymi, ale wynika również z przepisów kodeksu cywilnego, w myśl których umowy i inne działania w tym zakresie powinny mieć postać aktu notarialnego. Tylko ta forma dokonania czynności zostanie bowiem uznana za ważną w świetle prawa.

Nie tylko zakup mieszkania

Korzystanie z usług kancelarii notarialnych w kontekście obrotu nieruchomościami kojarzy się przede wszystkim z zakupem mieszkań, domów, lokali lub działek. Jak wspomniano w poprzednim akapicie, w takiej sytuacji podpisanie umowy w formie aktu notarialnego jest oczywiście koniecznością, przy czym chodzi tu nie tylko o właściwy dokument poświadczający sprzedaż nieruchomości i przeniesienie praw do niej, ale także o umowę przedwstępną. Akt ten gwarantuje dokonanie transakcji w określonym czasie, wobec czego stanowi swego rodzaju zabezpieczenie, zarówno dla kupca, jak i dla osoby sprzedającej, dając im czas np. na pozyskanie niezbędnych środków w postaci kredytu na zakup nieruchomości. Warto jednak pamiętać, że zakup nieruchomości to nie jedyny taki przypadek. Kiedy jeszcze należy skorzystać z usług notariusza, jeśli chodzi o sprawy związane z nieruchomościami? Przykładowo Kancelaria Notarialna Maria Winiarska i Martyna Oziębała-Winiarska w Częstochowie świadczy usługi w następujących sytuacjach:

  • sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego darowizny nieruchomości;
  • poddanie się egzekucji w związku z umową najmu okazjonalnego;
  • zawarcie umowy dotyczącej współwłasności nieruchomości;
  • podpisanie umowy dożywocia;
  • wyodrębnienie lub przeniesienie własności lokalu.

Oprócz tego notariusz w Częstochowie i innych miejscowościach uczestniczy również w procesach ustanowienia hipoteki czy też przewłaszczenia na zabezpieczenie. Podsumowując, znaczenie czynności notarialnych w obrocie nieruchomościami jest niebagatelne.

Materiał partnera