cyklon przemysłowy

Rola i zadania cyklonów przemysłowych

W wielu instalacjach przemysłowych zachodzi potrzeba efektywnego oddzielenia cząstek ciał stałych zawieszonych w strumieniu gazu. Będzie to konieczne w instalacjach transportu pneumatycznego, lecz także w układach odpylających i systemach wentylacyjnych wykorzystywanych w halach produkcyjnych. Jednym z najskuteczniejszych, a zarazem opłacalnych sposobów separacji drobin unoszonych strugą powietrza jest wykorzystanie cyklonów przemysłowych.

Na jakiej zasadzie przebiega separacja pyłów w cyklonach przemysłowych?

Separowanie cząsteczek gazu i ciał stałych niezbędne w wielu procesach przemysłowych można prowadzić na wiele sposobów. Klasyczną metodą jest wykorzystywanie filtracji mechanicznej, kiedy większe cząsteczki pyłu są zatrzymywane na otworach filtra. Stosuje się także elektrofiltry, gdzie zjonizowane cząstki pyłu osadzają się na odwrotnie spolaryzowanych powierzchniach. Popularnym rozwiązaniem jest również wykorzystywanie odpylaczy inercyjnych, działających dzięki kierowaniu strumienia powietrza na przeszkodę, co powoduje zmianę kierunku przepływu gazu i wytracenie pędu przez masywniejsze cząstki ciała stałego. Możliwe jest użycie komór osadczych, gdzie pył opada w wyniku czasowego zmniejszenia ciśnienia przez rozszerzenie kanału. Jedną z najefektywniejszych metod jest jednak korzystanie z siły odśrodkowej używanej w cyklonach przemysłowych. Ich zaletą jest wysoka skuteczność przy jednoczesnych niewielkich stratach przepływu, co przekłada się na koszt funkcjonowania instalacji.

W jaki sposób działają cyklony przemysłowe?

Cyklony przemysłowe wykorzystują odpowiednie ukierunkowanie strugi gazu, by wytworzyć siłą odśrodkową, która wypchnie cięższe cząsteczki ciała stałego ze strumienia powietrza. Urządzenia tego typu mają postać walcowatej komory, zwężającej się w swojej dolnej części w stożek. Powietrze dostaje się przez umieszczony na górze urządzenia w bocznej powierzchni walca wlot. Właściwie ukształtowany kanał w połączeniu z krzywizną ścianek powoduje wytworzenie zstępującego ruchu wirowego. Pył jest wyrzucany na ścianki i może opadać grawitacyjnie. Po dotarciu na dół zbiornika strumień powietrza ulega odbiciu i rozpoczyna ruch wstępujący. Pozostałe drobiny, które nie mają już wystarczającego pędu, opadają na dno i spadają do umieszczonej pod cyklonem komory zsypowej. Działanie cyklonu jest możliwe w połączeniu z wentylatorem nad- albo podciśnieniowym. Cyklony przemysłowe o różnej wydajności są dostępne w ofercie firmy FRAWENT, która dostarcza także urządzenia wentylacyjne i odpylające.

Materiał partnera