Rola chłodzenia w przemyśle farmaceutycznym

Rola chłodzenia w przemyśle farmaceutycznym

W wielu branżach dla zapewnienia odpowiedniej jakości wyrobu konieczne okazuje się osiągnięcie ściśle sprecyzowanych warunków w pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji lub składowania surowców albo gotowych wyrobów. Szczególne wymogi w tym zakresie obowiązują w branży farmaceutycznej, gdzie zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa wyrobu oznacza utrzymywanie określonej wilgotności i temperatury.

Dlaczego chłodzenie ma tak duże znaczenie w przemyśle farmaceutycznym?

Cały proces produkcji i dystrybucji wyrobów farmaceutycznych jest ściśle nadzorowany w celu wyeliminowania ryzyka, że warunki zewnętrzne – nieodpowiednia temperatura, wilgotność lub zanieczyszczenia – mogłyby wpłynąć na właściwości produktów. Ponieważ wszelkie zmiany mogą mieć potencjalnie niebezpieczne skutki, stosowane na wszystkich etapach rozwiązania muszą zapewnić możliwość utrzymywania parametrów w bardzo wąskim przedziale. Instalacje chłodzenia dla przemysłu farmaceutycznego powinny dawać możliwość nie tylko precyzyjnego sterowania w celu uzyskania optymalnych temperatur, ale także być wyposażone w układy, które pozwolą na ich stałe monitorowanie i rejestrowanie wszystkich odstępstw od założonego poziomu.

Wymogi związane z właściwymi warunkami produkcji i przechowywania dotyczą całego systemu wytwarzania oraz dystrybucji. Odpowiednie chłodnie i systemy regulujące poziom temperatury będą niezbędne nie tylko w budynkach produkcyjnych i magazynowych należących do wytwórcy, ale także w magazynach kompletacyjnych. Przerwanie łańcucha chłodniczego musi być zawsze odnotowane, a produkty w razie potrzeby poddane utylizacji.

Jakie warunki są wymagane w przypadku przemysłu farmaceutycznego?

Utrzymywanie odpowiedniej temperatury w obiektach wykorzystywanych do produkcji i przechowywania substancji stosowanych do produkcji leków oraz wyrobów gotowych wymaga dostosowywania jej do potrzeb związanych z konkretnymi produktami. W większości przypadków urządzenia chłodnicze muszą zapewniać od 2°C do 8°C, jeśli chodzi o przechowywanie przy niewielkim możliwym marginesie odstępstw. Tam, gdzie konieczne jest zamrażanie, na ogół powinna panować temperatura –20°C, choć zależy to od specyfiki używanych substancji. W pomieszczeniach laboratoryjnych poziom temperatury najczęściej nie może przekraczać 25°C przy stałej wilgotności 60%. Firmą, która zajmuje się przygotowaniem i wykonaniem instalacji chłodniczych dla przemysłu farmaceutycznego, jest PROBON. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w projektowaniu, realizacji i serwisowaniu instalacji HVAC&R dla różnych branż.

Materiał partnera