ubezpieczenie majątkowe

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych

W życiu zdarzają się nieprzewidziane sytuacje. W niektórych z nich z pomocą mogą przyjść ubezpieczenia majątkowe, a właściciele takiej polisy mogą czuć się zdecydowanie bardziej bezpieczni. W przypadku, kiedy w ich mieszkaniu dojdzie do zdarzenia losowego, którego naprawa będzie kosztowna, nie będą oni musieli płacić kilku tysięcy złotych na ich pokrycie z własnej kieszeni.

Co to jest ubezpieczenie majątkowe ?

Ubezpieczenie majątkowe to ubezpieczenie pozwalające zrekompensować skutki losowych wydarzeń, przez które można doznać uszczerbku majątku. Według Kodeksu Cywilnego przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu. Inaczej mówiąc, ten rodzaj ubezpieczenia ma za zadanie wyrównać skutki różnych nieprzewidzianych zdarzeń, których konsekwencją jest utrata dóbr o charakterze majątkowym.

Szeroko rozumiane ubezpieczenie majątkowe chroni zarówno nieruchomości jak i pojazdy, ale także działa podczas podróży. To rozwiązanie pozwala więc wyrównać straty doznane przez właściciela polisy lub też takie szkody, których dokonał on zupełnie nieświadomie. Dlatego, jeśli w mieszkaniu ubezpieczonego dojdzie do awarii hydraulicznej, przez co woda dostanie się do pomieszczenia mieszkalnego sąsiada, a awaria ta nie wynika z umyślnego działania człowieka, to polisa pozwoli pokryć koszty szkód.

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Pomimo iż ubezpieczenie majątkowe pokrywa różne strefy życia ubezpieczonego, podstawowe polisy dotyczą:

  • mieszkań,
  • domów (jednorodzinnych, szeregowych itp.) i domków letniskowych,
  • nagrobków,
  • budynków wielomieszkaniowych (w tym kamienic),
  • innych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  • ruchomości domowych i stałych elementów, szyb i innych przedmiotów szklanych.

Dobra ochrona ubezpieczeniowa zabezpieczy przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń losowych. – mówi pracownik Agencji Ubezpieczeniowej PZU S.A. w Chorzowie i Katowicach.

Ile kosztuje ubezpieczenie majątkowe ?

Koszt polisy jest uzależniony od tego, co ma wchodzić w jej zakres. Standardowo w polisach mieszkaniowych wyróżnia się trzy elementy. Pierwszym z nich są mury, czyli sama nieruchomość. Druga część to elementy stałe znajdujące się w mieszkaniu. Są to rzeczy, które montuje się na stałe, a ich usunięcie wymagałoby siły lub użycia narzędzi. Należą do nich na przykład kaloryfery, piece, okna czy drzwi. Do ostatniej grupy można zaliczyć ruchomości domowe, czyli wszystkie przedmioty, które można wziąć i wynieść np. komputer, telewizor, biżuteria, pieniądze itp.

Dopiero po zbadaniu potrzeb klienta i określeniu wszystkich czynników wpływających na wartość polisy, agent ubezpieczeniowy może przedstawić ofertę ubezpieczenia. Zwyczajowo jednak koszt takiej polisy nie przekracza kilkuset złotych, a płatność odbywa się raz lub kilka razy w roku (na życzenie klienta).

Materiał partnera