rodzaje-tablic-na-autostradach

Rodzaje tablic wskaźnikowych stosowanych na autostradach

Autostrady to specyficzne strefy ruchu drogowego. Umożliwiają one rozwinięcie dużych prędkości, dlatego też na nich obowiązują przepisy nieco inne niż np. w terenie zabudowanym. Jedną z różnic jest stosowanie tablic wskaźnikowych. Czemu one służą i jak je odczytywać? Poznaj rodzaje oraz znaczenie tablic wskaźnikowych, które można zobaczyć na autostradach!

Do czego potrzebne są tablice wskaźnikowe na autostradach?

Ograniczenie prędkości na autostradzie wynosi 140 km/h. Nie jest tajemnicą, że na polskich drogach ekspresowych i autostradach przeciętny kierowca często jeździ szybciej, niż przewiduje to prawo. Z uwagi na dużą prędkość i natężenie ruchu ważne jest dostosowanie przepisów i oznakowania do panujących warunków.

Przy dużych prędkościach droga hamowania się wydłuża. Wykonywanie manewrów jest utrudnione – mówi specjalista z firmy Andros, która zajmuje się produkcją oznaczeń drogowych. – Przepisy i oznakowanie to uwzględniają. Dlatego, np. w razie awarii, trójkąty ostrzegawcze musimy stawiać w odległości aż 100 metrów od samochodu, tak aby nadjeżdżający kierowcy mieli możliwość reakcji. Z tego samego powodu ustawia się tablice wskaźnikowe. Ułatwiają one kierowcom zorientowanie się w tym, gdzie spodziewać się zjazdu z autostrady, i pozwalają z odpowiednim wyprzedzeniem ustawić się na właściwym pasie ruchu.

Tablice wskaźnikowe precyzyjnie określają to, jaki dystans dzieli nas od pasa zjazdowego. System trzech tablic wskaźnikowych pozwala ocenić to, jak szybko ten dystans pokonujemy. Jak wyglądają te tablice i co dokładnie oznacza każda z nich? O tym niżej.

Co oznaczają tablice wskaźnikowe na autostradach?

Tablice wskaźnikowe na autostradzie zaliczają się do drogowych znaków uzupełniających. Ich symbole to: F-14a, F-14b i F-14c.

Znaki te mają postać pionowych tablic w kolorze niebieskim z białymi krawędziami. Na poszczególnych tablicach widnieją:

  • na F-14a – napis „300 m” oraz trzy ukośne białe pasy;
  • na F-14b – napis „200 m” i dwa ukośne białe pasy;
  • na F-14c – napis „100 m” i jeden ukośny biały pas.

 

Napisy „300 m”, „200 m” i „100 m” oznaczają odległość, jaka dzieli znak – a tym samym mijającego go kierowcę – od pasa wyłączania, czyli pasa zjazdowego z autostrady. Na autostradach stosuje się wszystkie trzy tablice wskaźnikowe. Kierowca, mijając kolejne tablice, może przygotować się do zajęcia odpowiedniego pasa i wykonać ten manewr płynnie, zanim jeszcze zobaczy sam pas wyłączania. Ponadto, przejeżdżając obok znaku, można się spodziewać, że na najbliższym odcinku inni uczestnicy ruchu drogowego będą się kierować ku zjazdowi. Znaki służą więc nie tylko orientacji w tym, jak zorganizowany jest ruch, ale też pozwalają przewidzieć zachowania innych kierowców.