rodzaje suwnic

Rodzaje suwnic

Suwnice to rodzaj dźwignic pracujących w ruchu przerywanym. Zbudowane są z mostu przemieszczającego się po torach jezdnych oraz wciągarki. Ich głównym przeznaczeniem jest przemieszczanie ciężkich ładunków w pionie oraz w poziomie. Suwnice są użytkowane w praktycznie każdej dziedzinie gospodarki. Znajdziemy je np. w zakładach przemysłowych, w transporcie, centrach logistycznych i wielu innych.

Suwnice natorowe, pomostowe i podwieszane

Wyróżniamy kilka rodzajów suwnic. Jednym z nich są suwnice natorowe. Są to wielkie urządzenia, które poruszają się po prywatnych torach jezdnych. Drugim rodzajem suwnic są z kolei suwnice pomostowe. W urządzeniach tego typu trap z wciągnikiem przemieszcza się po własnym pasie jezdnym, który umieszczony jest w suficie lub w trapie kratownicowym. Suwnice pomostowe to urządzenia o bardzo dużych rozmiarach, które bardzo często wyposażone są dodatkowo w budkę operatora.

Suwnice podwieszane z kolei są bardzo funkcjonalnym rodzajem suwnic. Mocowane są do pułapu, przez co nie ma konieczności przeznaczenia dla nich miejsca w posadzce. Tego typu suwnice mogą być jednak montowane jedynie w odpowiednio dostosowanych do tego celu halach. Z uwagi na ich wymagania, suwnice podwieszane są zazwyczaj montowane w nowych strukturach, które posiadają właściwe parametry. Trudno jest je natomiast zainstalować w starszych, nieprzystosowanych do ich wymagań, budowlach. Z takimi zleceniami warto zgłosić się do firmy wyspecjalizowanej w produkcji i instalacji suwnic, takiej jak na przykład krakowski Vomet.

Suwnice bramowe i wolnonośne

Kolejnymi rodzajami suwnic są suwnice bramowe i wolnonośne. Te pierwsze są zarazem najczęściej spotykanym rodzajem tego typu urządzeń. Ich popularność wynika przede wszystkim z niewielkich wymagań montażowych, przez co suwnice bramowe mogą być zainstalowane właściwie w każdym miejscu, w którym istnieje na nie zapotrzebowanie. Ich najczęściej spotykanym zastosowaniem jest rozładunek lub przeładunek ciężkich elementów. Posiadają mobilną konstrukcję, dzięki czemu nie muszą być uzależnione od pracy tylko w jednym miejscu w hali produkcyjnej. Mogą posiadać ręczny napęd do nośności ok. 5 ton, ale aby przesuwać suwnicę, konieczne jest dodatkowe użycie urządzeń napędzających. Kolejnym rodzajem suwnic są suwnice wolnonośne, które ze względu na swoją konstrukcję, mogą być montowane jedynie w specjalnie do nich przystosowanych miejscach. Zastosowanie tego typu suwnic musi być więc zaplanowane już na etapie projektowania hali produkcyjnej, w której znajdą się one w przyszłości.

Materiał partnera