różne rodzaje piasku budowlanego

Rodzaje piasku budowlanego

Piasek budowlany stanowi jedno z najważniejszych kruszyw naturalnych, które jest szeroko wykorzystywane zarówno w branży budowlanej, jak i drogowej. Jako że zapotrzebowanie na ten materiał jest duże, piaskownie wychodzą naprzeciw potrzebom swoim klientów i oferują jego różne ilości oraz rodzaje. Jakie typy piasku budowlanego wyróżniamy? Czym się one charakteryzują i gdzie znajdują swoje zastosowanie?

Wśród najpopularniejszych rodzajów piasków wykorzystywanych do prac budowlanych wyróżniamy między innymi: piasek zwykły, piasek osiewany i piasek płukany. Ponadto powszechnie stosowanym kruszywem budowlanym jest pospółka w różnych granulacjach.

Piasek zwykły

Ten rodzaj piasku nazywany jest także zasypowym. Określenie to zawdzięcza jednemu z zadań, do którego realizacji jest stosowany. Mowa tutaj o zasypywaniu fundamentów. Oprócz tej funkcji piasek zwykły często używany jest do wyrównywania i podwyższenia terenu, budowania nasypów oraz do wykopów z ułożonymi instalacjami sanitarnymi takimi jak wodna, gazowa czy kanalizacyjna. Dodatkowo służy on jako materiał stabilizujący kostkę brukową.

Piasek osiewany

Kolejny rodzaj piasku – piasek osiewany – wykorzystywany jest najczęściej do tworzenia mieszanek cementowych oraz cementowo-wapiennych, czyli, mówiąc ściślej, do produkcji zapraw murarskich. Czym jest osiewanie?

Bez względu na cel użycia piasku duże znaczenie ma jego jakość. Ta z kolei zależy od stopnia jego czystości. Dlatego też kruszywo przed dodaniem do zaprawy musi przejść proces przesiewania na sucho, podczas którego usuwane są zanieczyszczenia takie jak pył, kurz, glina czy ziemia. Brudny piasek może skutecznie zepsuć zaprawę murarską poprzez znaczne obniżenie jej trwałości. Znajdujące się w nim zanieczyszczenia utrudniają bowiem wiązanie się mieszanki – wyjaśnia ekspert, nasz rozmówca z piaskowni Nabzdyk.

Piasek płukany

Ten typ piasku zaś powszechnie wykorzystywany jest do produkcji betonu. Starannie wypłukany i dodany do mieszanki sprawia, że nabiera ona właściwej konsystencji, a co za tym idzie trwałości oraz wytrzymałości. Piasek płukany stosowany jest również do tworzenia betonowych prefabrykatów oraz jako składnik wylewek i posadzek maszynowych.

Pospółka wielofrakcyjna

W zależności od potrzeb kruszywa budowlane dostępne są w różnych frakcjach. I tak na przykład do zapraw najczęściej wybierany jest piasek osiewany frakcji 0-2 mm, a do betonu piasek płukany frakcji 0-4 mm. Pospółka wielofrakcyjna, jak sama nazwa wskazuje, występuje w różnych frakcjach. Dla ułatwienia kruszywo to dzielone jest na grupy w zależności od rozmiaru, który nie przekracza jego określonej masy całkowitej. W ten sposób mamy pospółkę w granulacjach do 5 mm, która nie przekracza 60% całej masy materiału oraz analogicznie pospółkę od 1,25 mm i więcej, która nie przekracza 30% i pospółkę od 2,5 mm, która nie przekracza 25% masy

Pospółkę wielofrakcyjną stosuje się podczas budowy dróg, jako podłoże pod budynki, a także jako dodatek do kostki brukowej czy różnego rodzaju betonu i zapraw.

Materiał partnera