obróbka metalu

Rodzaje obróbki skrawaniem

Obróbka skrawaniem to ważny etap w produkcji wszelkiego rodzaju elementów, których jakość zależy od ich geometrii oraz wielkości. Na czym polega obróbka skrawaniem i jakie metody wchodzą w jej zakres?

Czym jest obróbka skrawaniem?

Najprostsza definicja obróbki skrawaniem stwierdza, że jest to zbiór różnych metod do modelowania brył tworzywa o trwałej strukturze – na przykład metalu lub tworzyw sztucznych – w celu nadania im pożądanego kształtu, wielkości czy właściwości (np. gładkości). Polegają one, jak sama nazwa wskazuje na skrawaniu, czyli oddzielaniu od bryły tzw. naddatku, czyli nadmiaru materiału. Metody te możemy przyporządkować do dwóch pomniejszych kategorii, czyli:

  • Obróbki wiórowej – w wyniku stosowania tych metod oddzielany jest naddatek pod postacią charakterystycznych, spiralnych wiórów. Wykonywane są przy pomocy narzędzi z określoną liczba ostrzy u regularnej geometrii
  • Obróbkę ścierną – naddatek przyjmuje postać drobnego pyłu. Narzędzia do obróbki ściernej, np. papiery czy pasty, nie posiadają ostrzy o zdefiniowanej liczbie i geometrii.

– Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że różne metody obróbki skrawaniem wykorzystywane są w produkcji blisko 50% elementów produkowanych potrzeby przemysłu maszynowego – mówi specjalista firmy Galwmet.

Obróbka wiórowa

Do metod obróbki wiórowej zaliczamy:

  • Frezowanie – wykonuje się je przy użyciu urządzenia nazywanego frezarką. Jej element roboczy wykonuje ruch obrotowy nad obrabiana powierzchnią. W zależności od kierunku przesuwania obrabianego przedmiotu i kierunku obrotu ostrza mówimy o frezowaniu współbrzeżnym, kiedy oba ruchy odbywają się w tym samym kierunku lub przeciwbrzeznym – oba ruchy prowadzone są w przeciwnym kierunku.
  • Toczenie – jest to metoda obróbki zewnętrznej i wewnętrznej przedmiotów o kształcie brył obrotowych, takich jak walec czy stożek. Obrabiany przedmiot wprowadzany jest w ruch obrotowy, następnie przy pomocy noża tokarskiego lub wiertła ścinane są z niego warstw kolejne warstwy naddatku. Wykonuje się je przy pomocy tokarki.
  • Wiercenie – czyli po prostu wykonywane otworów o pożądanej średnicy i głębokości. Wykonywane są one przy pomocy wiertła, czyli ostrza o spiralnym kształcie. Na ogół wiertła pozwalają wykonywać otwory o przekroju okrągły, choć istnieją takie, dzięki którym można wykonywać otwory o przekroju czworokątów lub wielokątów

Obróbka ścierna

Obróbka ścierna nazywana jest również obróbką wykończeniową, gdyż stosowana jest na końcowych etapach produkcji do nadania elementom bardzo prezycyjnych parametrów wymiarowych lub właściwości co do jakości powierzchni. Zaliczamy do niej:

  • Szlifowanie – wykorzystuje się je do wykańczania powierzchni przedmiotów, nadawania im odpowiedniego kształtu
  • Honowanie – inacze gładzenie, wykorzystywane do wykańczania wewnętrznych płaszczyzn, np. wnętrza otworów.
  • Polerowanie – ma na celu nadanie powierzchni gładkości i połysku.
Materiał partnera