roczne przeglady budynkow mieszkalnych

Rodzaje kontroli, których wykonanie powinien zapewnić właściciel lub zarządca budynku

Regulacje dotyczące obowiązkowych rocznych i pięcioletnich kontroli, przeglądów budynków mieszkalnych i biurowych, narzuca w Polsce Prawo budowlane. Wykonanie tych kontroli powinien zapewnić właściciel lub zarządca obiektu. Co obejmują roczne przeglądy budynków mieszkalnych i biurowych, a co obejmują przeglądy pięcioletnie? Czy raz na pięć lat należy dokonać dwóch osobnych przeglądów, czy można dokonać jednej kontroli i ująć ją w jednym protokole?

Roczne przeglądy budynków mieszkalnych i biurowych

O okresowej, rocznej kontroli stanu technicznego budynku, inaczej nazywanej przeglądem budynku, traktuje art. 63 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Co najmniej raz w roku należy dokonać kontroli:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (np. przydomowych oczyszczalni ścieków),
  • instalacji gazowych i przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że jeśli powierzchnia dachu obiektu przekracza 1000 m2 lub powierzchnia zabudowy jest większa niż 2000 m2, przeglądu należy dokonać dwa razy w roku.

Obowiązkowe pięcioletnie przeglądy budynków

Jak mówią nam przedstawiciele firmy Iwbud z Warszawy oferującej nadzór nad budową, zakres rocznych i pięcioletnich przeglądów jest zbliżony do siebie pod kątem kontroli części budowlanej. Można rzec, że zakres pięcioletnich przeglądów budynków to zakres przeglądów corocznych, jednak uzupełniony głównie o sprawdzenie instalacji elektrycznej i piorunochronowej oraz estetyki budynku i jego otoczenia. No dobrze, ale czy w takim razie raz na pięć lat należy wykonać dwa różne niezależne przeglądy? Przegląd roczny i przegląd pięcioletni budynku? Otóż nie, intencją piszących ustawę oraz opiniujących ją inżynierów było to, by raz na 5 lat po prostu dokonać przeglądu o szerszym zakresie. Potwierdza to Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, przy czym zaznacza, że by obydwa przeglądy wykonać w ramach jednej kontroli i sporządzić jeden protokół, należy w tymże protokole zaznaczyć w wyraźny sposób, że spełniono wszystkie obowiązki ujęte w Prawie budowlanym, które dotyczą zarówno rocznych, jak i pięcioletnich przeglądów budynków mieszkalnych i biurowych.

Prowadzeniem przeglądów okresowych budynków, a także innymi kontrolami i audytami, które są wymagane przepisami budowlanymi, nie bez powodu zajmują się wyspecjalizowane firmy.

Materiał partnera