lampa uliczna

Rodzaje i zastosowania wysięgników lampowych

Wysięgnik lampowy to prosty w budowie element służący do montażu oprawy oświetleniowej do słupa, ściany budynku lub innej konstrukcji wsporczej. Dzięki stalowym wysięgnikom wraz z odpowiednimi uchwytami możliwe jest bezpieczne, solidne i stabilne zamocowanie oprawy w taki sposób, by lampa uliczna oświetlała wyznaczony wcześniej obszar. Przyjrzyjmy się nieco bliżej wysięgnikom dostępnym na rynku.

Standardowe wysięgniki lampowe

Standardowy wysięgnik lampowy ma postać stalowej rury wygiętej w jednym punkcie pod określonym kątem. Niektórzy producenci stosują podział na lampowe wysięgniki słupowe i elewacyjne, jednak o tym, gdzie może zostać wykorzystany dany element, decyduje przede wszystkim rodzaj uchwytu. Najprostszy wysięgnik można zamontować zarówno na żelbetowym słupie energetycznym, na słupie wirowanym, jak i do elewacji budynku – pod warunkiem wykorzystania właściwego uchwytu. W ofercie producenta Henk-EL znajdziemy jeden typ wysięgnika o kącie nachylenia 25°, wykonany z rur ze stali czarnej, dostępny w wielu wariantach wymiarowych (na życzenie klienta możliwe jest wykonanie wysięgników o innym kącie nachylenia).

Inne typy wysięgników lampowych

Jednoramienne wysięgniki lampowe mogą być stosowane jako stałe lub obrotowe w zależności od sposobu mocowania do konstrukcji wsporczej. Na słupach oświetleniowych często montowane są wysięgniki dwu-, trój-, a nawet czteroramienne; takie rozwiązania sprawdzają się np. do oświetlania dróg wielopasmowych, gdzie pojedynczy słup zlokalizowany na pasie rozdzielającym jezdnie biegnące w przeciwnych kierunkach, służy do mocowania opraw oświetlających drogę po obu jego stronach.

Zastosowania wysięgników lampowych

Wysięgniki lampowe montowane do słupów są wykorzystywane do montażu oświetlenia ulicznego, ale także na parkingach, w parkach i na placach. Wysięgniki mocowane do elewacji budynków spotykamy zarówno w przestrzeni publicznej, np. na obiektach użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, budynki dworców),jak i na prywatnych posesjach, głównie do oświetlania terenów przemysłowych.

Wybierając wysięgniki lampowe, warto zwrócić uwagę na możliwości montażu (w tym dostępność uchwytów), ale także jakość wykonania. Elementy oświetlenia ulicznego są wystawione na ciągłe oddziaływanie czynników atmosferycznych, toteż muszą wykazywać się dużą odpornością na korozję i uszkodzenia mechaniczne; dlatego za najlepsze uznaje się wysięgniki produkowane z ocynkowanych ogniowo blach ze stali czarnej.

Materiał partnera