RCP, czyli rejestracja czasu pracy w nowoczesnym wydaniu

Rejestracja czasu pracy wszystkich pracowników to jeden z obowiązków, jakie nakłada na pracodawcę Prawo Pracy. Tradycyjne metody ewidencji przepracowanych godzin, takie jak papierowe listy obecności, karty czasu albo raporty zmianowe są bardzo czasochłonne, a ponadto łatwo w nich o pomyłkę. Jakie nowoczesne rozwiązania przynosi w kwestii rejestracji czasu pracy XXI wiek?

Co powinna zawierać dokumentacja dotycząca czasu pracy?

Szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy zostały określone w § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Według ustawy obowiązkiem każdego pracodawcy jest założenie odrębnej dla każdego pracownika karty ewidencji czasu pracy oraz systematyczne prowadzenie jej. Ewidencja powinna obejmować pracę we wszystkich dobach roboczych oraz pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, jak również w nadgodzinach oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy. Karta ewidencji czasu pracy powinna uwzględniać również wszelkie urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne, usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. Jak jednak wygląda rejestracja czasu pracy (RCP) w praktyce? Czy można ułatwić sobie jej prowadzenie?

Automatyczna ewidencja czasu pracy? Czy to w ogóle możliwe?

Tradycyjne metody rejestracji czasu pracy pracowników oznacza ogrom tzw. papierkowej roboty, w której bardzo łatwo o nieścisłości lub zwykłą ludzką pomyłkę. XXI wiek przyniósł nam jednak możliwość automatyzacji wielu zadań wykonywanych w pracy, dzięki czemu możemy obecnie pracować szybciej, efektywniej, a ryzyko pomyłki zniwelować do minimum. Automatyzacji może również podlegać rejestracja czasu pracy, czyli RCP. Umożliwia to np. system Inewi, który dzięki kompatybilności z każdym urządzeniem z androidem zmieni je w rejestrator czasu pracy. Aplikacja sama będzie monitorowała godziny rozpoczęcia pracy pracownika, wszystkie jego przerwy, spóźnienia oraz nieobecności. Wszystkie zarejestrowane informacje dotyczące poszczególnych pracowników dostępne są na stronie internetowej, można je jednak pobrać w postaci szczegółowego raportu. Co więcej, system jest kompatybilny z popularnymi programami kadrowo-płacowymi, co pozwali na jeszcze łatwiejsze zarządzanie danymi. System Inewi pozwala również na wygenerowanie cyfrowego odpowiednika karty ewidencji czasu pracy, czyli niezbędnej dokumentacji, o którą musi zadbać każdy pracodawca. Wartym uwagi ułatwieniem, jakie oferuje aplikacja Inewi, jest również moduł przeznaczony do tworzenia grafików pracy zgodnych z obostrzeniami aktualnego prawa pracy. W praktyce oznacza to, że system sam zaalarmuje nas, jeśli nie uwzględnimy w grafiku koniecznych przerw lub przekroczymy normy godzinowe czy dobowe. Co najważniejsze, aplikację można wypróbować za darmo przez okres 14 dni.

Rejestracja czasu pracy w XXI wieku bazuje na rozwiązaniach elektronicznych. Jest to rozwiązanie prostsze i niwelujące możliwość powstawania błędów, warto więc z niego korzystać.

Materiał partnera