Przewóz sprzętu medycznego

Przewóz urządzeń medycznych a temperatura w przestrzeni ładunkowej

Przewóz urządzeń medycznych musi odbywać się w ściśle określonych przez producenta sprzętu warunkach. Jednym z wymagań stawianym przewoźnikom jest zapewnienie odpowiedniej temperatury w przestrzeni ładunkowej. Warto bowiem wiedzieć, że delikatna aparatura jest podatna na różne czynniki, w tym mróz.

Zasady transportu aparatury medycznej

Sprzęt medyczny mogą przewozić tylko wyspecjalizowani w tej wąskiej dziedzinie przewoźnicy, którzy dysponują odpowiednią wiedzą z zakresu specyfiki urządzeń. Konieczne jest bowiem dostosowanie floty aut do wymagań, jakie stawiają producenci. Tym bardziej że wszelkie usterki, jakie mogą powstać w czasie transportu, rzutują na późniejszą sprawność i dokładność działania aparatury medycznej. Specjalistą w przewożeniu delikatnych urządzeń jest firma LICKI. Przedsiębiorstwo dysponuje w pełni dostosowaną flotą aut – powierzone sprzęty docierają do miejsca docelowego w stanie nienaruszonym i są praktycznie gotowe do użytku. Co więcej, fachowcy zdemontują, a następnie zamontują maszyny o dużych gabarytach lub zabezpieczą ruchome części aparatury.

Warto wiedzieć, że oprzyrządowanie medyczne zbudowane jest z delikatnych podzespołów, które podatne są na uszkodzenia w wyniku drgań, jakie występują w czasie jazdy. Ponadto, niewłaściwe warunki panujące w przestrzeni ładunkowej mogą spowodować rozregulowanie urządzeń, a wtedy konieczna jest ponowna kalibracja. Aby tego uniknąć, transport sprzętu medycznego jest odpowiednio przygotowywany i dopasowywany do wymagań producenta konkretnej aparatury.

Temperatura podczas transportu sprzętu medycznego

Transport medyczny urządzeń obarczony jest wieloma różnymi wymaganiami – konieczne jest wytłumienie przestrzeni ładunkowej przed drganiami, ochrona towaru przed wilgocią, kurzem i różnymi zabrudzeniami oraz zapewnienie optymalnej temperatury.

Pojazdy przewożące aparaturę medyczną muszą mieć sprawne ogrzewanie, co jest niezwykle ważne zwłaszcza w warunkach zimowych. Temperatura w przestrzeni ładunkowej powinna odpowiadać zaleceniom producenta – w przeciwnym wypadku sprzęt narażony jest na uszkodzenie i utratę gwarancji.

Kolejna ważna rzecz to odpowiednie zabezpieczenie towaru na czas przewozu przed nagłymi zmianami temperatur, jakie mogą pojawić się przy załadunku i rozładunku. O ile w przestrzeni ładunkowej panują dość stabilne warunki, to sprawa komplikuje się w momencie, gdy sprzęt trafia na windę. Pomimo że zarówno załadunek, jak i rozładunek zwykle trwa dość krótko, to w przypadku niektórych urządzeń osłona przed czynnikami atmosferycznymi jest kluczowa.

Materiał partnera