Sądowe postanowienie o nabyciu spadku

Przejęcie majątku osoby zmarłej. Sądowe postanowienie o nabyciu spadku

Postanowienie o nabyciu spadku jest wydawane na podstawie przeprowadzonego postępowania. Określa ono, kto nabył prawo do spadku po określonym spadkodawcy. Proces odbywa się na drodze sądowej i wymaga określenia wszystkich podmiotów, które są uprawnione do dziedziczenia. Czym jest sądowe postanowienie o nabyciu spadku i jak je uzyskać? Dowiedz się więcej na ten temat.

Sądowe postanowienie o nabyciu spadku – podstawowe informacje

– Sądowe postanowienie o nabyciu spadku to urzędowy dokument potwierdzający, że spadkobierca ma prawo do różnego rodzaju nieruchomości i ruchomości odziedziczonych po spadkodawcy – wyjaśnia ekspert z Kancelarii Adwokackiej Adwokata Piotra Dymka. Często dowód ten jest niezbędny w celu dopełnienia formalności w różnego rodzaju urzędach. Należy go okazać m.in. w:

  • banku – w przypadku chęci wypłaty środków pieniężnych z rachunku spadkodawcy,
  • kancelarii notarialnej – podczas sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem spadku,
  • urzędzie komunikacji – gdy spadek dotyczy samochodu, a nowy właściciel chce go przerejestrować na siebie,
  • gminie, spółdzielni mieszkaniowej, spółkach komunalnych i innych jednostkach, w których osoba dziedzicząca chce dopełnić formalności, rozwiązać stare umowy na świadczenie usług i zawrzeć nowe.

Dowód ten jest również konieczny do przeprowadzenia sprawy o zachowek. Warto wiedzieć, że dokument ten nie tylko potwierdza stwierdzenie nabycia spadku, ale też określa zakres uprawnień spadkobiercy. Informuje on m.in. czy dziedziczenie odbyło się w całości, czy też w części.

Jak można uzyskać sądowe postanowienie o nabyciu spadku?

Osoby, które chcą uzyskać sądowe postanowienie o nabyciu spadku, muszą złożyć wniosek o stwierdzenie praw do niego do właściwego sądu. Najczęściej dokument potwierdzający ten fakt wydaje sąd należący do okręgu, w którym znajdowało się ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego, choć mogą wystąpić pewne wyjątki. Chcąc dokładnie dowiedzieć się, gdzie należy złożyć omawiany wniosek, warto skorzystać z porady prawnej, podczas której adwokat może indywidualnie przyjrzeć się sprawie.

Wydanie dokumentu wymaga wcześniejszego przeprowadzenia rozprawy. W jego treści znajdują się szczegółowe informacje o spadkobiercach zmarłego. Organ wskazuje uprawnionych zarówno z imienia i nazwiska, ale też podaje łączący ich ze spadkodawcą stopień pokrewieństwa. Co najważniejsze – w treści znajduje się również informacja, w jakiej części spadek przysługuje poszczególnym osobom oraz na jakiej podstawie został on nabyty. Spadkobierca musi pamiętać, by po uzyskaniu postanowienia możliwie jak najszybciej dopełnić formalności podatkowych.

Materiał partnera