honowanie przemysłowe cylindrów

Precyzja honowania. Co wpływa na wynik procesu honowania?

Honowanie to zabieg polegający na precyzyjnym szlifowaniu krzyżowym powierzchni. Znajduje szerokie zastosowanie w wielu różnych dziedzinach, w tym między innymi w przemyśle samochodowym. Dzięki dużym możliwościom, a także precyzji tej metody obróbki, zyskuje ona w ostatnim czasie na popularności. Honowanie stosowane jest między innymi do precyzyjnej obróbki wykończającej otworów. Przekonaj się, na czym polega ten proces, jakie daje możliwości techniczne, a także jakie czynniki wpływają na wynik honowanie .

Honowanie – gdzie znajduje zastosowanie?

Honowanie to inna nazwa używana do określenia procesu szlifowania krzyżowego ( wygładzania ). Ta metoda obróbki wykorzystywana jest do wykańczania bardzo precyzyjnych  otworów, jakim mogą otwory  cylindrach tłokowych. Oprócz tego stosowana jest do zewnętrznych powierzchni obrotowych stożkowych lub walcowych, a także niektórych powierzchni kształtowych, którymi są na przykład uzębienia.

Honowanie  jest procesem, który pozwala uzyskać dużą dokładność wymiarową. Jest to możliwe dzięki usuwaniu naddatków materiału przy użyciu kamieni ściernych.Może być stosowane do średnic od kilku mm, do wielkości około 1 m. Z kolei ich długość może wynosić od centymetra do 20 metrów.

Honowanie – możliwości

Prawidłowy proces honowania to zabieg, który umożliwia uzyskanie dokładnych wymiarów geometrii, tolerancji wymiaru i potrzebnej i zgodniej z dokumentacją techniczną powierzchni , która została poddana procesowi obróbki. Wynik honowania zależy od wielu różnych czynników. Jest nim między innymi materiał, z którego powstały narzędzia  ścierne. Znaczenie ma także kąt szlifu krzyżowego  zastosowany rodzaj cieczy chłodząco-smarującej, która jest elementem niezbędnym przy honowaniu. Ważny jest także parametr nacisku powierzchniowego wykorzystywany w tym procesie.

Jak podkreśla ekspert reprezentujący zakład zajmujący się regeneracją podzespołów samochodowych Jurgal

Warto zaznaczyć, że możliwości honowania pozwalają także na usunięcie błędów kształtu otworu. Mogą być nimi nieodpowiednie  kształty otworów, w tym krzywizna osi, brak owalności lub stożkowatości, a także usunięcie  zarysowań i uszkodzeń powierzchni.

Zalety procesu honowania

Obróbce metodą honowania poddawane mogą być różne  elementy maszyn i urządzeń specjalistycznych. Honowanie stosowane jest do detali wykonanych z  żeliwa, aluminium, stali, mosiądzu lub brązu. Przy pomocy tej metody można także gładzić powłoki węglikowe oraz ceramiczne. Honowanie przemysłowe polega na usuwaniu naddatków i błędów geometrii otworu. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu specjalnych kamieni ściernych, które osadzone są na głowicach. Co za tym idzie, zabieg ten pozwala na uzyskanie precyzyjnej dokładności otworów. 

Jest to technologia obróbki, która przez wielu ekspertów uważana jest za najdokładniejszą. Wykorzystuje się ją do wykańczania cylindrów pneumatycznych i hydraulicznych, a także dokładnego wygładzenia wewnętrznej powierzchni wszelkich otworów. Warto zaznaczyć, że przyczynia się zarówno do dłuższej żywotności detalu, jak i braku naprężenia powierzchniowego.

Materiał partnera