Pożyczka

Pożyczka regionalna WFR szansą dla MŚP z Wielkopolski, zamierzających ubiegać się o realizację zamówienia publicznego lub realizujących takie zamówienie na obszarze województwa wielkopolskiego.

Pożyczka regionalna WFR, czyli Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, jest produktem finansowym o charakterze inwestycyjno-obrotowym, będącym szansą na realizację zamówienia publicznego na obszarze województwa wielkopolskiego. Ubiegać się mogą o nią także mikroprzedsiębiorcy. Z jednej pożyczki regionalnej zrealizowane może być jedno zamówienie publiczne. Sprawdźmy, na czym dokładnie polega.

Pożyczka regionalna WFR pozwala na sfinansowanie projektów budowlanych, usługowych, a także na pokrycie kosztów bieżących, czyli materiałów budowlanych, wynagrodzeń, usług nadzoru i podwykonawstwa oraz środków trwałych, czyli materiałów oraz narzędzi. Przyjrzyjmy się jej bliżej.

Pożyczka

Pożyczka regionalna WFR charakteryzuje się stałym oprocentowaniem, od 2,85% w skali roku, a jej wartość wynosi od 500 000 zł do 20 mln zł. Atrakcyjny okres spłaty do 20 lat sprawia, że jest ona wyjątkowo korzystną formą finansowania, po którą często sięgają przedsiębiorcy. Nie potrzebny jest udział własny, a także nie są pobierane żadne opłaty oraz prowizje za udzielenie oraz administrowanie pożyczką. Nabór ciągły sprawia, że przedsiębiorcy mogą w każdej chwili ubiegać się o finansowanie niemniej jednak, pula środków finansowych przeznaczonych na pożyczkę Regionalną jest ograniczona. Pamiętajmy, że projekt musi być powiązany z konkretnym zamówieniem publicznym, którego nazwę należy wskazać we wniosku oraz przedstawić jego dokumentację przetargową lub już zawartą umowę na jego realizację. Raty spłaca się co miesiąc, a sama pożyczka wypłacana jest w minimum 2 transzach. Ma dwa zasadnicze cele, z których jeden również należy wskazać we wniosku. Są to zwiększenie potencjału finansowego dla realizacji danego zamówienia publicznego lub spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej wnioskodawcy, a następnie realizacja tego zamówienia. Aby dowiedzieć się więcej na temat warunków przyznania środków oraz niezbędnych dokumentów do ich uzyskania, zwróćmy się do Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.

Co  zyskuje przedsiębiorca?

Dzięki pożyczce regionalnej WFR przedsiębiorca zyskuje tani kapitał, uzyskuje potencjał finansowy, który umożliwi mu udział w przetargu, a także realizację zamówienia. Na jego korzyść działać będzie także długi i elastyczny okres spłaty, co pozwoli na poprawę płynności finansowej.

Materiał partnera