pomoc prawna

Pomoc prawna dla instytucji oświatowych

Według statystyk w Polsce jest ponad 4 miliony uczniów przedszkoli i szkół różnego szczebla. System edukacyjny w ciągu paru ostatnich lat przeszedł wiele reform, z którymi związane były zmiany w prawie oświatowym. Niestety zdarza się, że przepisy są niezrozumiałe i niejasne. W rezultacie często prowadzi to do sytuacji, gdy spotykamy się z różnymi problemami prawnymi. Dowiedz się więc, jak można uzyskać pomoc prawną dla instytucji oświatowych.

Kiedy można otrzymać pomoc?

Instytucje oświatowe, nauczyciele, rodzice uczniów i wychowankowie mogą otrzymać pomoc prawną w wybranej przez siebie kancelarii adwokackiej, świadczącej tego typu usługi. W zależności od potrzeb może ona odbywać się w różnych formach. Najprostszymi są:

– udzielanie porad prawnych w zakresie prawa oświatowego,

– udzielanie porad prawnych związanych z kartą nauczyciela,

– opiniowanie projektów statutów jednostek, umów i innych dokumentów.

Pomoc prawna może przejawiać się także w postaci reprezentacji przed organami administracji publicznej, organami samorządu lokalnego, sądami cywilnymi, sądami pracy oraz podmiotami trzecimi. Według specjalisty z Kancelarii Adwokackiej dr Beaty Bieniek: „Instytucja oświatowa może skorzystać ze stałej obsługi prawnej. Wtedy udzielana jest jej pomoc w przypadku każdej formalnej sytuacji związanej z dokumentacją oświatową, a ponadto klient jest reprezentowany i zastępowany w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych dotyczących działalności placówki oraz organu prowadzącego”. Ponadto instytucja może zgłosić się na konsultację związaną z postępowaniem kontrolnym prowadzonym, na przykład pod kątem prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej. Inne formy pomocy udzielanej przez kancelarie to weryfikacja, analiza i opiniowanie dokumentacji oświatowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie prawa oświatowego – statuty, regulaminy, a także wiele innych.

Dlaczego pomoc prawna jest konieczna?

Szkoły coraz częściej stają się adresatami pozwów sądowych i potrzebują wsparcia prawników. Kancelarie udzielają więc licznych porad prawnych, a adwokaci czy radcy prawni analizują problemy, z jakimi zgłaszają się nauczyciele i rodzice uczniów. Szkoła może być pozywana w sprawach pracowniczych, cywilnych lub karnych i administracyjnych. Coraz częściej instytucję pozywają też rodzice. Dzieje się tak na przykład, gdy na jej terenie dojdzie do wypadku i w konsekwencji uszczerbku na zdrowiu dziecka. Dyrektorzy szkół nie posiadają znajomości wszystkich przepisów, dlatego niezbędna jest profesjonalna obsługa prawna.

Materiał partnera