pogrzeb swiecki religijny pochowek

Pogrzeb świecki i religijny – różnice

Każda śmierć przynosi rodzinie i bliskim osobom cierpienie i niewyobrażalny smutek. Pożegnać się godnie ze zmarłym umożliwia organizacja pochówku. W zależności od woli zmarłego lub decyzji rodziny, jego ostatnie pożegnanie może przybrać charakter świecki bądź religijny. Czym różnią się te dwie ceremonie? Tego dowiecie się z poniższego artykułu.

Prowadzenie ceremonii

Pogrzeb świecki jest w zupełności pozbawiony elementów wyznaniowych, natomiast pogrzeb religijny jest wydarzeniem mocno duchowym. Podstawową różnicą między tymi dwoma rodzajami ceremonii jest osoba prowadząca. W przypadku pogrzebu świeckiego będzie to tzw. Mistrz Ceremonii, którego można sobie dowolnie wybrać. Natomiast w przypadku pogrzebu religijnego, prowadzony jest on przez księdza przypisanego do danej parafii, na którego wybór nie mamy wpływu.

Miejsce pożegnania

Uroczystość pożegnania osoby zmarłej w przypadku ceremonii świeckiej ma miejsce w domu pogrzebowym, np. w Zakładzie Pogrzebowym Tysiąclecie lub sali pożegnań. Podczas pożegnania Mistrz Ceremonii wygłasza przemowę, która odnosi się do życia zmarłego. Dość często takie pożegnanie ma charakter multimedialny – towarzyszy mu muzyka, zdjęcia i wspomnienia. Takie pożegnanie ukierunkowane jest na celebrację życia zmarłej osoby. Natomiast w przypadku pożegnania religijnego używane są akcesoria, takie jak krzyż czy kadzidło oraz modlitwy i mowy, które mocno nawiązują do śmierci i wiary. Ceremonia odbywa się oczywiście w kościele.

Pochówek

W przypadku pogrzebu religijnego, po ukończonej mszy świętej ciało zmarłego chowane jest na cmentarzu przypisanym do danej parafii.  Warto jednak wiedzieć, że pochówek świecki może odbyć się na każdym cmentarzu, włączając w to cmentarze również wyznaniowe. Mówi o tym ustawa z roku 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych, eliminująca dyskryminację osób niewierzących. Zmarły może być też pochowany w grobie rodzinnym. Zgodnie z przywołaną ustawą, każda osoba ma prawo do godnego pochówku niezależnie od wyznania. Często zmarli chowani są na cmentarzach komunalnych.

Różnice w elastyczności

Jak można zauważyć z powyżej opisanych różnic, pogrzeb świecki charakteryzuje się o wiele większą elastycznością, niż pogrzeb religijny. W przypadku pochówku świeckiego możemy zdecydować o wielu rzeczach, które wpłyną na finalny wygląd ostatniej drogi zmarłego. Natomiast w przypadku pogrzebów religijnych musimy dostosować się do odgórnie ustalonych zasad. Pogrzeb świecki ma charakter osobisty i skupia się na osobie zmarłej, jej osiągnięciach oraz zasługach. Z kolei pogrzeb religijny jest mocno związany z mszą i wiarą.

Materiał partnera